Η Cosmos Business Systems και η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής ανέλαβαν να υλοποιήσουν το Έργο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Ωρομέτρησης Προσωπικού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το έργο αφορά την  εγκατάσταση των λύσεων Personnel MaSter, TIME MaSter & HR net MaSter της Lavisoft.

Το Personnel MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. To TIME MaSter συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (TimeAttendance Terminals) για την συλλογή στοιχείων και τέλος το HR net MaSter είναι ένα Web-based εργαλείο, με το οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες.

Οι λύσεις της Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την Lavisoft προσφέρουν στην Ελληνική αγορά τα κατάλληλα εργαλεία για τις ανάγκες ενός τμήματος Human Resources για να βελτιστοποιήσει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού του στο μέγιστο