Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του πλήρως ελληνικοποιημένου ERP συστήματος Microsoft Dynamics NAV 2018, στην κορυφαία εταιρεία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας ESA SECURITY.

Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του διεθνώς καταξιωμένου ERP συστήματος της Microsoft και ειδικότερα των υποσυστημάτων Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης ενώ, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ειδικό υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάσεων καθώς και ένα πλήρες υποσύστημα M.I.S., το οποίο αποτελεί το κύριο εργαλείο Management Reporting της Διοίκησης της εταιρείας. Επιπρόσθετα, ενεργοποιήθηκαν τα ενσωματωμένα εργαλεία GDPR που διαθέτει το Microsoft Dynamics NAV 2018, επιταχύνοντας τη διαδικασία εναρμόνισης της ESA Security με το σχετικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, ο κος Μανώλης Δροσοφορίδης, Technical Director, δήλωσε: “Η COSMOS αποτελεί εδώ και χρόνια Στρατηγικό Συνεργάτη Τεχνολογίας της εταιρείας μας. Η άριστη συνεργασία μας με το Software & Consulting Services Division της COSMOS στην υλοποίηση του νέου ERP μας, δικαίωσε για μια ακόμα φορά την επιλογή μας».

Από την πλευρά της Cosmos, ο Διευθυντής Έργων Enterprise Software, κος Βαγγέλης Καραδημήτρης ,δήλωσε μεταξύ άλλων «…Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που ένας μεγάλος πελάτης μας, η ESA Security,ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τόσο απαιτητική υλοποίηση , η οποία προσφέρει τα αναγκαία εργαλεία για την αξιοποίηση όλων των επιχειρησιακών πόρων της επιχείρησης . Με την σωστή συνεργασία, μεγιστοποιήσαμε το αποτέλεσμα και μειώσαμε τον χρόνο υλοποίησης. Η εγκατάσταση αυτή θα αποτελέσει τον πιλότο για την Ελληνική Αγορά …»