Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση για το έργο Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Μονάδα  Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

  • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που συνιστούν το πλαίσιο διαχείρισης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.
  • Προμήθεια, ρύθμιση, διασύνδεση, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού (συστήματος / υποδομής / εφαρμογών) που απαιτείται για τη λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Μετάπτωση των υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων και η επιλεκτική ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων (έντυπης μορφής) στη βάση δεδομένων του νέου Συστήματος.
  • Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να αποτελέσει τους μελλοντικούς χρήστες και διαχειριστές του νέου Συστήματος.
  • Υποστήριξη της μετάβασης της Αναθέτουσας Αρχής στο νέο Σύστημα εργασίας, μέσα από την Πιλοτική και Παραγωγική Λειτουργία του νέου Συστήματος καθώς και την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της.

Για την συγκεκριμένη σύμβαση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems κ.Δ.Δάφνης δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η ανάληψη ενός τέτοιου σημαντικού έργου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα μια πρόκληση. Η Cosmos μαζί με τις θυγατρικές της έχει συνεχή και έντονη παρουσία στην Κύπρο από το 1995, που σε συνδυασμό με την εμπειρία της σε πολύπλοκα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο, την καθιστά έναν αξιόπιστο και βασικό solutions provider για την χώρα. Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο θα στεφτεί με επιτυχία και το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει την προσδοκία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου.»

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022 και η αξία του ανέρχεται στις €477.793,00 (πλέον ΦΠΑ).