Ετικέτα: Cosmos Business Systems

Η Cosmos Business Systems ανάδοχος για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου

Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση για το έργο Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Μονάδα  Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου…

Posted on 07 Οκτ 2021