Η  Cosmos Business Systems A.E.B.E. ανακοίνωσε την αναβάθμιση της συνεργασίας στο ανώτατο επίπεδο  με την κορυφαία πολυεθνική κατασκευάστρια εταιρεία IBM Hellas, ως εμπορικός συνεργάτης με την πιστοποίηση IBM Platinum Partner, έχοντας επιτύχει τις εξειδικεύσεις, Storage Expert & Power Specialist.

Η νέα πιστοποίηση της Cosmos Business Systems ως IBM Platinum Partner, επιβεβαιώνει την εξειδίκευσή της , την τεχνογνωσία και την εμπειρία στο σχεδιασμό, στις πωλήσεις, στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη λύσεων και συστημάτων της IBM. Παράλληλα υπογραμμίζει τη στρατηγική της συνεργασίας των δύο εταιρειών από το 1990, σε πολύπλοκά και εμβληματικά έργα, στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε συνεργασία με την IBM, η Cosmos προσφέρει λύσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες εταιρείες καθώς επίσης και σε μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αλλά και Τράπεζες να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους αυξάνοντας την εξοικονόμηση πόρων ενώ παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της στην κάλυψη των αναγκών τους για Εξοπλισμό και Υποδομές Πληροφορικής.