Ξεκινά η υλοποίηση του έργου για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης επιδομάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ

Ξεκινά η υλοποίηση του έργου για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης επιδομάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ, που θα επιτευχθεί με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Το έργο «Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών & Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών, καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία», είναι στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

H Cosmos Business Systems αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 927.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σκοπός του είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) των λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ μέσω της αξιοποίησης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, οι οποίες υποστηρίζουν:

  1. Επίδομα Παιδιού
  2. Αναπηρικά Επιδόματα
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ π. ΚΕΑ)
  4. Επίδομα Γέννησης
  5. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  6. Επίδομα Στέγασης
  7. Επίδομα αναδοχής
  8. Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  9. Επίδομα Ομογενών
  10. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Η Cosmos Business Systems, ως ένας από τους σημαντικότερους και παλαιότερους Systems Integrators της Ελληνικής & Κυπριακής αγοράς, συμμετέχει ενεργά  στην σχεδίαση και υλοποίηση πολύπλοκων έργων του Δημόσιου τομέα, και ιδιαίτερα στα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Χώρας και στα έργα του «Ελλάδα 2.0».