Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο του Δήμου Αιγάλεω “Smart Cityαπό την ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems & DotSoft. Δημιουργήθηκε μία εξειδικευμένη πλατφόρμα για την ενίσχυση της δημόσιας διακυβέρνησης, αλλά και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Αιγάλεω.

Στην έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα http://smartcity.egaleo.gr, που είναι σε πλήρη λειτουργία υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων που συνεισφέρει στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν σε αρμόδιους φορείς και πολίτες, να λάβουν έξυπνες αποφάσεις με θετικά αποτελέσματα.

Ο στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών όπως η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και η ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης του Αιγάλεω.

Η Cosmos Business Systems, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αιγάλεω, επισφραγίζοντας την σημαντικότητά και πολυπλοκότητα του έργου.

Στην άρτια υλοποίηση του έργου, καθοριστικό ρόλο είχε η ομάδα προγραμματιστών της Cosmos, που συνεχώς εκπαιδεύεται πάνω σε νέες τεχνολογίες ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.