Η  Cosmos Business Systems, Cisco Gold Partner, απέκτησε την τεχνολογική εξειδίκευση “Cisco Environmental Sustainability”, ως ο πρώτος και μοναδικός συνεργάτης με την ειδίκευση αυτήν σε  Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα.

Μέσω αυτής της εξειδίκευσης, η Cosmos Business Systems αποδεικνύει ξανά την οικολογική της συνείδηση, θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στην Περιβαλλοντική Αειφορία και βιωσιμότητα. Ο σκοπός είναι να προσφέρει φιλικές λύσεις προς το περιβάλλον, όπως την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του περιβάλλοντος, η Cosmos Business Systems δηλώνει “Πράσινη” και εφαρμόζει τακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στους τομείς που δραστηριοποιείται, καθώς είναι πιστοποιημένη και κατά ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Ως Cisco Gold Partner, με εξαιρετική προσήλωση και  τεχνογνωσία σε λύσεις και προϊόντα Cisco και με πολλαπλές τεχνολογικές εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις σε Technical & Sales επίπεδο, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα των σύγχρονων  αναγκών των πελατών, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία CX (Customer Experience).