Η Huawei πραγματοποίησε χθες online συνέδριο, όπου παρουσίασε τις 10 κορυφαίες τάσεις Data Center Facility το 2024, στο οποίο κυκλοφόρησε και το ομώνυμο whitepaper.

Στηριζόμενη σε μακροπρόθεσμες πρακτικές, η Huawei παρουσίασε τα top 10 trends για τα data centers του 2024, ενώ πραγματοποιήθηκε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση με ηγέτες του κλάδου για το μέλλον των data centers.

Ο Πρόεδρος της Huawei Data Center Facility Domain, Yao Quan, χαρακτήρισε τα μελλοντικά κέντρα δεδομένων: αξιόπιστα, απλοποιημένα και βιώσιμα. Στο πλαίσιο αυτό μοιράστηκε πληροφορίες αναφορικά με τις τάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ σημείωσε ότι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ξεπεράσει το 80% την επόμενη πενταετία, γεγονός που οδηγεί στη μετάβαση από τα cloud data centers στα cloud intelligent computing data centers.

Στο συνέδριο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης στον τομέα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των κέντρων δεδομένων, μέσα από τον προσδιορισμό των 10 κορυφαίων τάσεων.

Τάση 1: Προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας και επαγγελματικές υπηρεσίες είναι το κλειδί για τη διασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των κέντρων δεδομένων

Με την εφαρμογή της έννοιας της «ασφάλειας πλήρους αλυσίδας» στον σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Επιπλέον, η ποιότητα θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης για τη μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των προϊόντων. Οι υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης και O&M, μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά αποτυχίας, να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις μετά την καταστροφή και να βελτιώσουν τον μηχανισμό διασφάλισης.

Τάση 2: Η αρχιτεκτονική της κατανεμημένης ψύξης θα γίνει η πιο αξιόπιστη επιλογή για την ασφάλεια στην ψύξη.

H αρχιτεκτονική κατανεμημένης ψύξης είναι πιο ευέλικτη, καθώς τα υποσυστήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και τα σφάλματα μιας μεμονωμένης συσκευής δεν επηρεάζουν τη λειτουργία άλλων συσκευών, διασφαλίζοντας έτσι την αξιόπιστη λειτουργία των κέντρων δεδομένων.

Τάση 3: Η προληπτική συντήρηση ως βασικό χαρακτηριστικό της υποδομής του κέντρου δεδομένων

Η συντήρηση του κέντρου δεδομένων εκτελείται συνήθως μετά από ένα συμβάν. Ωστόσο, με την έλευση της εποχής των ευφυών υπολογιστών και την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης AI, ο χρόνος απόκρισης σε σφάλματα του κέντρου δεδομένων θα μειωθεί σημαντικά με την προληπτική συντήρηση να γίνεται βασικό χαρακτηριστικό της υποδομής των κέντρων δεδομένων. Η διάρκεια ζωής ευάλωτων εξαρτημάτων, όπως οι πυκνωτές, οι ανεμιστήρες, η θερμική διαφυγή συσκευών και η διαρροή του συστήματος ψύξης μπορεί να προβλεφθεί με αποτέλεσμα την αποφυγή ατυχημάτων και την επίτευξη υψηλότερης αξιοπιστίας O&M.

Τάση 4: Το Σύστημα Προστασίας Ασφάλειας Δικτύου σε όλο τον Κύκλο Ζωής θα γίνει ασπίδα της εγκατάστασης κέντρου δεδομένων

H ασφάλεια της υποδομής των κέντρων δεδομένων μπορεί να διασφαλιστεί με την παροχή ασφάλειας τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο υλικού. Η software ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα προστασίας ασφάλειας δικτύου κύκλου ζωής με τρεις διαστάσεις: ασφάλεια εφοδιασμού, εις βάθος άμυνα και ασφάλεια O&M λειτουργίας για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των κέντρων δεδομένων.

Τάση 5: Η προκατασκευασμένη και αρθρωτή αρχιτεκτονική θα γίνει η βέλτιστη επιλογή για υψηλή ποιότητα και γρήγορη παράδοση

Η προκατασκευασμένη αρχιτεκτονική θα αναδειχθεί ως βέλτιστη επιλογή, καθώς εξασφαλίζει συντομότερη περίοδο κατασκευής και παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επίσης, μειώνει αποτελεσματικά την περίοδο παράδοσης και τα απόβλητα που επιφέρει η επιτόπια κατασκευή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών για άμεση διάθεση υπηρεσιών.

Τάση 6: Η επαγγελματική πλατφόρμα διαχείρισης καθιστά το Data Center O&M ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό

Τα κέντρα δεδομένων παρουσιάζουν μια τάση κλιμακωτής αύξησης με αποτέλεσμα η  πολυπλοκότητα του συνολικού O&M να αυξάνεται δραματικά. Η επαγγελματική πλατφόρμα διαχείρισης βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια O&M των κέντρων δεδομένων, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν σε βάθος δυνατότητες διαχείρισης συσκευών.

Τάση 7: Η σύγκλιση της ψύξης αέρα και υγρού γίνεται η προτιμώμενη αρχιτεκτονική σε σενάρια εξυπηρέτησης αβέβαιων απαιτήσεων

Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης με αβέβαιες απαιτήσεις, η σύγκλιση της ψύξης αέρα και της υγρής ψύξης θα γίνει η προτιμώμενη αρχιτεκτονική, για την ευέλικτη προσαρμογή στη μελλοντική εξέλιξη των υπηρεσιών και την μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης (ROI) των πελατών. 

Τάση 8: Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση ως το καλύτερο σύστημα ψύξης στο παρόν και στο μέλλον

Το έμμεσο σύστημα ψύξης με εξάτμιση έχει προφανή πλεονεκτήματα σε σχέση με το σύστημα ψύξης νερού όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, την απόδοση και το O&M, αποτελώντας την πιο οικονομική λύση. Παρέχει υψηλότερη αξιοπιστία, ενώ μεγιστοποιεί τη χρήση ελεύθερων πηγών ψύξης. Σε ψυχρές περιοχές, οι συμπιεστές μπορούν να παραμείνουν αδρανείς τις περισσότερες φορές, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δείκτη PUE.

Τάση 9: Η βέλτιστη λύση για περαιτέρω μείωση του δείκτη PUE είναι η μετατόπιση της εστίασης από τα αποτελεσματικά εξαρτήματα στην βελτιστοποίηση μηχανικής συστήματος.

Για την μείωση του δείκτη PUE των κέντρων δεδομένων, κρίνεται απαραίτητη η εστίαση στην βελτιστοποίηση της μηχανικής του συστήματος για την εξισορρόπηση στις πραγματικές συνθήκες και στο επίπεδο τεχνολογίας εξαρτημάτων. Για παράδειγμα, η λειτουργία διπλής μετατροπής του UPS μετατρέπεται σε λειτουργία S-ECO και PUE του κέντρου δεδομένων και αλλάζει σε PFPUE (petaflops PUE), το οποίο βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων.

Τάση 10: Η βελτιστοποίηση AI θα γίνει η καλύτερη επιλογή για την έξυπνη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων

Υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος αριθμός υπαρχόντων κέντρων δεδομένων που απαιτούν βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση. Ο άμεσος εκσυγχρονισμός τους καθίσταται αναγκαίος για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. H λύση βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης AI βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των υπαρχόντων κέντρων δεδομένων με προκαθορισμένους αλγόριθμους AI και μοντέλα big data, διευκολύνοντας την μετάβαση από την παραδοσιακή ψύξη στην έξυπνη ψύξη.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Huawei θα επιμείνει στη δημιουργία αξιόπιστων, απλοποιημένων και βιώσιμων προϊόντων και λύσεων για τα κέντρα δεδομένων, για να   βοηθήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της να δημιουργήσουν μία πράσινη και αξιόπιστη υποδομή, επιτρέποντας σε κάθε watt να αυξάνει την υπολογιστική ισχύ, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του ψηφιακού κόσμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε το whitepaper σχετικά με τις 10 κορυφαίες τάσεις των data centers στη διεύθυνση:

https://digitalpower.huawei.com/attachments/index/06be6a70172444d1a84f88b8e0db5c29.pdf