Η Infinitum,  ολοκλήρωσε το έργο εκσυγχρονισμού της ενσύρματης και ασύρματης υποδομής δικτύωσης της Μarks & Spencer, σε όλα τα καταστήματα της εταιρίας ανά την επικράτεια.

Η νέα λύση,  έχει σχεδιαστεί με βάση την πρωτοποριακή Edge to Cloud αρχιτεκτονική της ΗPE Aruba και αποτελείται από μια ενιαία υποδομή για όλα τα sites και locations, η οποία υποστηρίζεται σε όλα τα layers  της από μηχανισμούς Zero Trust. Από τη λύση αυτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι μηχανισμοι Tεχνητής Nοημοσύνης για λειτουργίες πληροφορικής (AIOps) και Aυτοματοποιημένης Διαχείρισης Δικτύων μέσω του Aruba Central.

To προηγμένo έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και θα παρέχει στην κορυφαία αλυσίδα retail, αυξημένη παραγωγικότητα και ασφάλεια του προσωπικού της.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, η Infinitum προσφέρει προηγμένες, ασφαλείς και ενδεδειγμένες λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας σε εταιρίες και οργανισμούς. Διαθέτουμε την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε στις νέες τεχνολογίες, υλοποιώντας τις πιο ωφέλιμες λύσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με τους διαρκώς εξελισσόμενους ρυθμούς της αγοράς. Η Infinitum είναι πιστοποιημένος Gold Partner της HPE ARUBA, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της καινοτομίας μέσα από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις κορυφαίας τεχνολογίας που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.