• Συμφωνία συνεργασίας για τη διασύνδεση της Netlinkz με την ευρωπαϊκή αγορά μέσω πρωτοβουλιών καινοτομίας
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση συστημάτων και διαδικασιών IoT, 5G και AI στην ευρωπαϊκή αγορά με την αξιοποίηση της Netlinkz IP
  • Ίδρυση IoT Lab στην Ελλάδα με στόχο την εξέλιξή του σε κέντρο καινοτομίας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή
  • Ενεργός συμμετοχή σε έργα και πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης

 Η Virtual Secure Network (VSN) Netlinkz Limited (ASX: NET) και η Uni Systems ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) αποβλέποντας σε μια συνεργασία που θα βασίζεται στην κατοχυρωμένης τεχνολογίας πλατφόρμα overlay Virtual Secure Network (VSN) της Netlinkz, η οποία καθιστά τη συνδεσιμότητα απλή, γρήγορη και ασφαλή.

Οι Uni Systems και Netlinkz θα συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες και έργα καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων προκλήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορούν στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και στην αξιολόγηση ευκαιριών ψηφιοποίησης και επώασης ολοκληρωμένων λύσεων IoT, 5G και AI τεχνολογιών και διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας Netlinkz.

Στους στόχους των δύο εταιρειών περιλαμβάνεται η ίδρυση IoT Lab στις εγκαταστάσεις της Uni Systems για την ανάπτυξη κάθετων IoT λύσεων που θα βασίζονται στην πλατφόρμα. Η Uni Systems θα διαχειρίζεται το Lab διασφαλίζοντας τη συνεργασία με το οικοσύστημα συνεργατών της, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν κάθετες δεξιότητες σχετικές με software-defined δίκτυα, συγκεκριμένα πλαίσια και αντίστοιχα προϊόντα. Στο IoT Lab θα εξετάζονται ευκαιρίες ψηφιοποίησης, θα σχεδιάζονται και θα παρουσιάζονται λύσεις που θα εντάσσονται στην αγορά καινοτομίας και θα αποτελούν μέρος του cluster καινοτομίας Pleiades IoT, επικεφαλής του οποίου είναι η Uni Systems.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Netlinkz, James Tsiolis, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί αφενός σημαντική ευκαιρία για τη Netlinkz να εισάγει, με τη συνεργασία της Uni Systems, τη Netlinkz IP στα ευρωπαϊκά και ελληνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Horizon Europe), αφετέρου, για τη Uni Systems, να διασυνδέσει τη Netlinkz με εμβληματικά έργα  και πρωτοβουλίες. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη Uni Systems για την εισαγωγή της πρωτοποριακής μας τεχνολογίας στην Ευρώπη.» 

 Ο Γιάννης Λουμάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, ανέφερε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη νέα αυτή συνεργασία, η οποία, βάσει της καινοτόμου τεχνολογίας της Netlinkz, θα συμπληρώσει και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των IoT λύσεών μας. Επιπλέον, με την ίδρυση  του IoT Lab στις εγκαταστάσεις μας θα είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων προς όφελος των πελατών μας.»

 Αυτή η ανακοίνωση έχει εγκριθεί για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Netlinkz Limited.