Η Performance Technologies Α.Ε. ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη εργαλείου κατανομής φόρτου ενασχόλησης των εργαζομένων σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί, σε διακριτά επιχειρησιακά λογισμικά (Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Έργων και Διαχείρισης Ψηφιακών Υπηρεσιών), για τον τομέα Πληροφορικής στην Alpha Bank.

Το εν λόγω εργαλείο (“Timescape”) απλοποιεί και μειώνει αισθητά το χρόνο που αφιερώνουν 600 και πλέον εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες στον τομέα Πληροφορικής για την καθημερινή καταχώρηση και διαχείριση των εργασιών τους. Ταυτόχρονα προσφέρει στην ηγεσία του τομέα Πληροφορικής βελτιωμένη εποπτεία σε άξονες όπως της κατανομής πόρων και της κοστολόγησης έργων και λειτουργιών.

Όπως αναφέρει και ο κ. Σιώκας, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχειρίσεως Έργων, «το Timescape μας δίνει καλύτερη εικόνα του έργου που παράγουμε σε σχέση με τους πόρους που διαθέτουμε, και παρέχει ένα πιο θελκτικό περιβάλλον καταχώρησης για τους εργαζόμενους στον τομέα μας. Κρίνεται επιπλέον και ως καλό παράδειγμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε με τους συνεργάτες μας μέσα από την υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών ανάπτυξης».

Το “Timescape” αναπτύχθηκε σε συνεργασία με στελέχη του τομέα Πληροφορικής, αξιοποιώντας Agile πρακτικές διαχείρισης έργων ψηφιακής τεχνολογίας.