Στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, η εμπιστοσύνη είναι η κινητήριος δύναμη που τροφοδοτεί τις οικονομίες μας και συντηρεί τις κοινωνίες μας. Ως παγκόσμιοι ηγέτες, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαφάνεια είναι το κλειδί για την εμπιστοσύνη, ειδικά όταν πρόκειται για την ασφάλεια των δεδομένων μας και των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Στην περσινή ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Davos, η SecurityScorecard δημοσίευσε μια έκθεση που υπογραμμίζει την κατάσταση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Εκείνη την εποχή, οι επιθέσεις που είχαν στόχο εθνικές υποδομές είχαν διπλασιαστεί σε μόλις ένα χρόνο, οι υψηλού προφίλ επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αυξάνονταν και το μέσο κόστος παραβίασης δεδομένων είχε φτάσει σχεδόν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από ένα χρόνο τα περισσότερα από αυτά ισχύουν και ο αριθμός των επιθέσεων και των κινδύνων αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς.

Η κυβερνοασφάλεια ξεπερνά τα σύνορα, θέτοντας μια παγκόσμια πρόκληση. Η Έκθεσή της SecurityScorecard για τον Παγκόσμιο Δείκτη Κυβερνοχώρου για το 2024 διερευνά την ανθεκτικότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ρυθμιστικές πτυχές, την αλυσίδα εφοδιασμού, τις γεωπολιτικές πτυχές και τους πόρους. Αξιολογεί περιοχές σε όλο τον κόσμο για τον κυβερνοχώρο και τη σχέση του με το ΑΕΠ.

Η SecurityScorecard διατηρεί και ενημερώνει συνεχώς τις αξιολογήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια οργανισμούς παγκοσμίως. Παρακολουθούμε πάνω από 200 σήματα σχετικά με διάφορες πτυχές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικτύου, της ασφάλειας τελικού σημείου, του ρυθμού ενημέρωσης κώδικα και άλλων. Το σύστημα βαθμολόγησης βάσει δεδομένων χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να αξιολογήσει και να ποσοτικοποιήσει τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ενός οργανισμού.

Για να αξιολογήσουμε την παγκόσμια υγιεινή στον κυβερνοχώρο, αναλύσαμε τις βαθμολογίες κυβερνοασφάλειας σε 6,3 εκατομμύρια οργανισμούς που βρίσκονται σε 189 χώρες σε 17 γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Συνδυάσαμε αυτά τα στοιχεία με τα οικονομικά στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2022 που δημοσιεύθηκαν από το ΔΝΤ. Οι περιφερειακές βαθμολογίες υγιεινής στον κυβερνοχώρο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους των βαθμολογιών υγιεινής της συνδεδεμένης χώρας και των δεδομένων κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Το αποτέλεσμα;

Μια αποκαλυπτική ματιά στο τοπίο των κινδύνων στον κυβερνοχώρο στον κόσμο. Μια σύνοψη των δεδομένων παρουσιάζεται παρακάτω, με καταλογισμούς του αριθμού των χωρών και των οργανισμών που συνεισφέρουν στη βαθμολογία για την υγιεινή στον κυβερνοχώρο κάθε περιοχής.

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της υγιεινής στον κυβερνοχώρο μιας περιοχής και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Συνολικά, οι περιοχές με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να επιδεικνύουν καλύτερη υγιεινή στον κυβερνοχώρο και χαμηλότερο κίνδυνο στον κυβερνοχώρο – συγκεκριμένα, η Βόρεια Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη. Είναι λογικό ότι οι πλουσιότερες οικονομίες είναι καλύτερα εξοπλισμένες με περισσότερους πόρους για να επενδύσουν σε ανθεκτικές και ασφαλείς υποδομές και να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ενεργά προγράμματα ασφάλειας για την καταπολέμηση της συνεχώς εξελισσόμενης φύσης των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η έρευνα δείχνει επίσης (παρακάτω) ότι – συνολικά – οι χώρες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι συχνότερα στόχοι ομάδων μείζονος απειλής.

 

Σχετικά με την SecurityScorecard:

Εξουσιοδότημενος πάροχος της SecurityScorecard για Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο είναι η εταιρεία: Guardbyte – +30211 2346396 – info@guardbyte.gr – www.guardbyte.gr