Σχεδόν οι μισές εταιρείες σχεδιάζουν την εκτέλεση των δραστηριότητων τους σε υποδομή cloud μέσα στα επόμενα τρία χρόνια

Μια νέα έρευνα από την Oracle αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν με γρήγορο ρυθμό τις υποδομές cloud (IaaS) για να ενισχύσουν τα επίπεδα απόδοσης και καινοτομίας. Ενώ υπάρχουν αρνητικές επικρατούσες αντιλήψεις αναφορικά με την ασφάλεια, την πολυπλοκότητα και την απώλεια ελέγχου, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την υιοθέτηση, φαίνεται ότι αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως ξεπερασμένοι μύθοι, καθώς όσοι έχουν μετακινηθεί σε υπηρεσίες IaaS αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο θετική.

Τα δύο τρίτα (66%) των επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν υπηρεσίες IaaS σε κάποιο βαθμό, δηλώνουν ότι είναι πιο εύκολο να καινοτομήσουν. Στο ίδιο ποσοστό ανέρχονται οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι η μετακίνηση σε υπηρεσίες IaaS έχει μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών. Επιπλέον, το 64% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι υπηρεσίες IaaS έχουν περικόψει σημαντικά τα κόστη για τη συνεχή συντήρηση, ενώ το 59% όλων των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις που δεν επενδύουν σε υπηρεσίες IaaS θα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να συμβαδίσουν με επιχειρήσεις που επενδύουν.

Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι οι έμπειροι χρήστες είναι δύο φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες IaaS μπορούν να εξασφαλίσουν κορυφαία λειτουργική απόδοση σε όρους διαθεσιμότητας, χρόνου συνεχούς λειτουργίας και ταχύτητας, σε σύγκριση με όσους δεν υιοθετούν τέτοιες λύσεις. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι φοβούνται πως η μετακίνηση σε υπηρεσίες IaaS μπορεί να είναι περίπλοκη, το 64% των έμπειρων χρηστών IaaS δηλώνει ότι η μετακίνηση ήταν ευκολότερη από το αναμενόμενο.
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες IaaS θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιχείρησή τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με το 44% να δηλώνει ότι θα εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο της υποδομής IT της επιχείρησής του σε περιβάλλον IaaS. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι υπηρεσίες IaaS θα εξακολουθήσουν να έχουν μικρό ή ανύπαρκτο ρόλο στην επιχείρησή τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο James Stanbridge, Vice President, Iaas Product Management, Oracle, δήλωσε: «Όσον αφορά στην υιοθέτηση του cloud, υπήρχε πάντοτε μια υστέρηση της επικρατούσας αντίληψης σε σχέση με την πραγματικότητα. Το cloud εξακολουθεί να είναι κάτι σχετικά νέο για πολλές επιχειρήσεις και ορισμένες ξεπερασμένες αντιλήψεις υπάρχουν ακόμα. Τώρα βλέπουμε υψηλά επίπεδα επιτυχίας και ικανοποίησης από επιχειρήσεις που εξοικονομούν χρήματα, μειώνουν την πολυπλοκότητα και πετυχαίνουν συναρπαστικές καινοτομίες χάρη στην υποδομή cloud. Αυτοί που αντιστέκονται στη μετακίνηση πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επικρατούσες αντιλήψεις που τους καθυστερούν, επειδή όσο περισσότερο περιμένουν, τόσο περισσότερο απομακρύνονται οι ανταγωνιστές τους.»