Η εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης για την επιχειρησιακή συνέχεια (BC: Βusiness Continuity) και την ανάκαμψη των πληροφοριακών υποδομών έπειτα από μια καταστροφή (DR: Disaster Recovery), υλοποιείται αποτελεσματικά αξιοποιώντας το RSA ARCHER® Business Continuity & IΤ Disaster Recovery Planning

  Η άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, είναι πάρα πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού. Είναι λοιπόν απαραίτητο, να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σχέδιο Business Continuity και IT Disaster Recovery για το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών, με έμφαση στις εφαρμογές και τις υποδομές πληροφορικής.

Η λύση ARCHER Business Continuity & Disaster Recovery Planning της RSA, επιτρέπει την υλοποίηση και εκτέλεση της αξιολόγησης των κινδύνων και τον έλεγχο των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης των πληροφοριακών υποδομών και εφαρμογών ενός οργανισμού με απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Προσφέρει, μια συντονισμένη, σταθερή και αυτοματοποιημένη προσέγγιση “business continuity and IT disaster recovery” επιτρέποντας στον οργανισμό να ανταποκριθεί γρήγορα σε καταστάσεις κρίσης και να προστατέψει τις επιχειρηματικές λειτουργίες, προσφέροντας:

Πλήρεις Αναφορές: Δημιουργεί αναφορές και πίνακες ελέγχου με πλήρη ορατότητα στην τρέχουσα κατάσταση των σχεδίων του οργανισμού που σχετίζονται με το BC και DR, με ημερομηνίες ελέγχου, αποτελέσματα δοκιμών και τις λειτουργίες αποκατάστασης.

Δυνατότητες Σχεδιασμού: Επιτρέπει τον προγραμματισμό των δυνατοτήτων ενεργοποίησης για τον έλεγχο των σχεδίων αποκατάστασης, τις στρατηγικές που εφαρμόζονται και τις εργασίες που τρέχουν.

Προσαρμοστικότητα: Υποστηρίζει έναν πλήρως παραμετροποιήσιμο πίνακα εργασιών έτσι ώστε οι διαχειριστές να ενεργοποιούν τα σχέδια άμεσα και σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Κεντρική Διαχείριση: Παρέχει διαδικασίες κεντρικής διαχείρισης σε ότι αφορά τα διάφορα γεωγραφικά σημεία, τις ροές εργασίας και τις λειτουργίες ελέγχου και έγκρισης των σχεδίων business continuity/disaster recovery.

Οφέλη και πλεονεκτήματα

Η λύση RSA ARCHER διακρίνεται σημαντικά, γιατί επιτρέπει σε ένα οργανισμό να θέτει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις προτεραιότητες του σε μια ενδεχόμενη μεγάλη κρίση, μέσω του συντονισμού των πληροφοριών και των στόχων μεταξύ της επιχειρησιακής συνέχειας και της αποκατάστασης των συνεπειών μιας καταστροφής, σε ότι αφορά τις υποδομές πληροφορικής, καθοδηγώντας αποτελεσματικά τις ομάδες των ειδικών που έχουν τη συγκεκριμένη ευθύνη.
Με υψηλά στάνταρ ποιότητας σε ότι αφορά τους ελέγχους των σχεδίων αποκατάστασης, συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού ενός οργανισμού, βελτιστοποιώντας παράλληλα την ανταπόκριση του οργανισμού σε κάθε ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας και μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις σε ότι αφορά τα έσοδα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχει μια εξαιρετική μεθοδολογία ελέγχου που αφομοιώνεται εύκολα και γρήγορα από την επιχείρηση και ειδικότερα τις υποδομές IT, αξιοποιώντας ένα μοναδικό εργαλείο κεντρικής διαχείρισης.

Τέλος, εξασφαλίζει ότι τα σχέδια ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του οργανισμού και περιλαμβάνουν τις πιο κρίσιμες διαδικασίες και περιουσιακά στοιχεία.

 


Η RSA Security LLC , πρώην RSA Security, Inc. είναι μια αμερικανική εταιρεία ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων με έμφαση στην κρυπτογράφηση και τα πρότυπα της κρυπτογράφησης. Η RSA πήρε το όνομα της από τα αρχικά των συνιδρυτών της, από τα οποία ονομάστηκε επίσης ο αλγόριθμος κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού RSA. Μεταξύ των προϊόντων της περιλαμβάνονται οι βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης RSA BSAFE και το σήμα ταυτότητας SecurID. Ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία το 1982, και το 2006 εξαγοράστηκε από την EMC Corporation. Από το 2016 όταν η EMC εξαγοράστηκε από την Dell Technologies,  η RSA έγινε μέρος της οικογένειας προϊόντων Dell Technologies.

Τα προϊόντα της RSA Security LLC τα διανέμει μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών στις αγορές της Ελλάδας της Κύπρου και της Μάλτα , η Itway Hellas SA, Αγίου Ιωάννου 10 Χαλάνδρι 2106801013 www.itway.gr