Ετικέτα: IT issue 14

Penetration Testing… με το βλέμμα του hacker

Το Penetration Testing ή κατά το ελληνικό “Δοκιμές Διείσδυσης” αποτελεί ένα από τα εργαλεία ανίχνευσης των αδυναμιών ασφάλειας πληροφοριών, το…

Posted on 01 Ιαν 2010

Ασφάλεια εσωτερικών δικτύων

Η διασφάλιση του εσωτερικού δικτύου σε μία επιχείρηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και λύσεις όπως η NAP παρέχουν αρκετές δυνατότητες προκειμένου…

Posted on 01 Ιαν 2010

Tο κινητό έχει μνήμη και …θυμάται

Ένας τεράστιος αριθμός ψηφιακών πολύτιμων πειστηρίων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών βρίσκονται στην κάρτα SIM, τη…

Posted on 01 Ιαν 2010

Cloud computing και ασφάλεια

Οι προοπτικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ευελιξίας καθώς και την εξοικονόμηση κόστους που ανοίγονται με την υιοθέτηση της…

Posted on 01 Ιαν 2010

H Προσέγγιση του ISACA® για το Cloud Computing

Τα αυξημένα επιχειρησιακά οφέλη, ο αντίκτυπος στην ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και τη διασφάλιση της πληροφορίας, αποτελούν βασικές παραμέτρους του cloud…

Posted on 01 Ιαν 2010