Το 2022 αποτέλεσε για την OKTABIT μια σημαντική χρονιά, καθώς σηματοδοτήθηκε από τη συμπλήρωση 30 χρόνων επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά. Παρά το απαιτητικό τοπίο, που προκάλεσε η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, η εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενισχύοντας τις υφιστάμενες συνεργασίες και θέτοντας ακόμη πιο ισχυρά θεμέλια για το μέλλον, με γνώμονα πάντα τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το 2022 τα οικονομικά αποτελέσματα της OKTABIT,εταιρεία με κυρίαρχη θέση στον χώρο της διανομής προϊόντων και ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής, επηρεάστηκαν οριακά από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 101,388 εκατ. ευρώ, έναντι 106,292 εκατ. ευρώ το 2021.

Σε μία ιδιαίτερη αγορά, όπως αυτή των ψηφιακών τεχνολογιών, όπου οι εξελίξεις και οι ανακατατάξεις είναι αδιάκοπες, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν  στα 5,9 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους κινήθηκαν για το 2022 στα επίπεδα των 3,3 εκατ. ευρώ.

Με στόχο να είναι ο σταθερός και διαχρονικός συνεργάτης για τον κατασκευαστή και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για  τους συνεργάτες της, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, την τεχνική υποστήριξη, την συνέπεια και βεβαίως την ποικιλία, την ποιότητα και τις τιμές, η OKTABIT ενίσχυσε και το 2022 την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

«Το 2023 είναι ένα ακόμη έτος προκλήσεων. Οι πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την δυσκολία πρόβλεψης της ταχύτητας αποκλιμάκωσης  τους, η αύξηση των επιτοκίων και το υψηλό κόστος διαβίωσης επιδρούν καθοριστικά στην αγοραστική δύναμη των  καταναλωτών. Σε αυτό το περιβάλλον συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις υφιστάμενες συνεργασίες μας και να δημιουργούμε  ισχυρά θεμέλια για μελλοντική απόδοση και ευημερία», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΚΤΑΒΙΤ.

«Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει μέσα από την υγιή οικονομική της θέση να ενισχύει σημαντικά την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Με σύμμαχο αυτά τα χαρακτηριστικά, θα συνεχίσει και το 2023 την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που θα της επιτρέπουν να διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία», σχολίασε ο ανέφερε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της ΟΚΤΑΒΙΤ.

Η ΟΚΤΑΒΙΤ συνεχίζει να εστιάζει στην πελατοκεντρική της δομή, στην υγιή οικονομική της βάση και στο άρτια καταρτισμένο δυναμικό της.  Παράλληλα ενισχύει τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που με συνέπεια πραγματοποιεί. Στους βασικούς επιχειρηματικούς της στόχους είναι η διεύρυνση της γκάμας των λύσεων και των προϊόντων που διαθέτει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, αξιοποιώντας τις συνεργασίες με τους περισσότερους από 50 κορυφαίους κατασκευαστές που εκπροσωπεί και υποστηρίζει στην ελληνική αγορά.