• Η Ericsson παρουσίασε τις τελευταίες καινοτομίες και τα οφέλη του 5G, του IoT και του Cloud κατά τη διάρκεια του ετήσιου roadshow της στην Ελλάδα
  • 6 συνεδρίες μέσα σε 3 ημέρες, απευθύνθηκαν σε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες, εκπροσώπους παρόχων και της Ρυθμιστικής Αρχής, Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα & Κέντρα Ερευνών, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Η Ericsson παρουσίασε επίσης τα νέα ευρήματα της πρόσφατης επέκτασης της έκθεσης για τη δυνητική επιχειρηματική αγορά του 5G στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου roadshow, η Ericsson αντάλλαξε απόψεις με το συνολικό οικοσύστημα του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Οι συζητήσεις, τα demos και οι παρουσιάσεις αφορούσαν τις επιχειρηματικές δυνατότητες του 5G, του IoT και του Cloud, την επίπτωση των τεχνολογιών αυτών στην ψηφιοποίηση και στη Βιομηχανία 4.0. Περιστράφηκαν επίσης γύρω από την ανάγκη να πειραματιστεί η χώρα και ο κλάδος όσον αφορά στο 5G και να καινοτομήσει σε στενή συνεργασία με άλλους κλάδους της οικονομίας ούτως ώστε να ξεκλειδωθούν νέες ροές εσόδων για τους παρόχους και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της χώρας μέσω της ψηφιοποίησής της. Αυτά ήταν τα μηνύματα που αποτέλεσαν το επίκεντρο της ελληνικής στάσης του Roadshow, που πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 16 Ιουνίου έως τις 18 Ιουνίου.

Ο Γιώργος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ericsson Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «το 5G αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την ψηφιοποίηση όλων των κλάδων της οικονομίας και τη μετάβαση προς το Industry 4.0. Οι πάροχοι διεθνώς, καθώς και οι διάφοροι κλάδοι κινούνται με σταθερά βήματα προς την υλοποίηση του 5G σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, αναπτύσσοντας πειραματικά δίκτυα και δοκιμές σε συνεργασία με άλλους κλάδους. Η τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας πρέπει να ακολουθήσει και η Ericsson είναι πανέτοιμη να ηγηθεί των εξελίξεων.»

Μια σειρά από σημαντικά και ιδιαίτερα καινοτόμα demos και proof points, μαζί με το χαρτοφυλάκιο των πλέον προηγμένων λύσεων της εταιρείας, παρουσιάστηκαν στο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Οι θεματικές ενότητες του roadshow ήταν οι εξής:

  • Πώς τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη, και πως αυτά εξελίσσονται σε έξυπνα, προγραμματιζόμενα, αυτοθεραπευόμενα δίκτυα μέσω του cloud και virtualization
  • Πώς η τεχνολογία 5G θα οδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και καινοτόμα και πιο ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα
  • Πώς το 5G, το IoT και το Cloud θα δώσουν τη δυνατότητα στους παρόχους να αναλάβουν νέους ρόλους στα οικοσυστήματα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας

Η δυνητική επιχειρηματική αγορά του 5G στην Ελλάδα (συνέχεια της μελέτης του 2017)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της δυνητικής επιχειρηματικής αγοράς για το 5G στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του περσινού roadshow της εταιρείας, η Ericsson ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της επέκτασης της συγκεκριμένης μελέτης για την Ελλάδα.

Μέσα από μια διεξοδική ανάλυση περισσότερων των 200 περιπτώσεων χρήσης 5G στους δέκα διαφορετικούς κλάδους υπό μελέτη, εντοπίστηκαν εννέα διαφορετικά clusters περιπτώσεων χρήσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από τους παρόχους οριζόντια, καλύπτοντας δηλαδή περισσότερους από έναν κλάδους, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται, βελτιώνοντας έτσι το business case υλοποίησης του 5G για βιομηχανική χρήση και ψηφιοποίηση των κλάδων.

Τα συγκεκριμένα clusters αναλύθηκαν κατόπιν ως προς τη δυσκολία υλοποίησής τους και τη δυσκολία της διάθεσής τους στην αγορά. Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, τα clusters της Αυτοματοποίησης σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Automation) και των Ενισχυμένων Υπηρεσίων κινούμενης εικόνας (video) (Enhanced Video Services), ακολουθούμενα από το cluster υπηρεσιών Παρακολούθησης & Ιχνηλάτησης (Monitoring & Tracking), είναι εκείνα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα δυνητικά έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες 5G στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών μοντέλων του 5G και η Ericsson κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη και υλοποίηση του 5G. Σήμερα, 39 πάροχοι διεθνώς εμπιστεύονται την Ericsson έχοντας συνάψει στρατηγικές συμφωνίες μαζί της για τη χάραξη της μελλοντικής τους πορείας στον κλάδο του 5G. Επιπλέον, η Ericsson έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια υλοποίησης δικτύων 5G με 7 παρόχους και συμφωνίες συνεργασίας με 20 επιχειρηματικούς εταίρους και 45 πανεπιστήμια και ερευνητικά/τεχνολογικά ινστιτούτα.

Η Ericsson στην Ελλάδα επιχειρεί ήδη από το 1979 και έχει ήδη καταγράψει πολλές πρωτιές και καινοτομίες, από την πραγματοποίηση της πρώτης κλήσης κινητών επικοινωνιών στη χώρα και την υλοποίηση των δύο πρώτων δικτύων, μέχρι τις πρώτες έξυπνες πόλεις και την πρώτη περίπτωση βιομηχανικής χρήσης ΙοΤ καθ’ οδόν προς το 5G.