Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις αυξάνονται διαρκώς, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, TÜV AUSTRIA Hellas, πρωτοπορεί με ψηφιακές λύσεις για την εξασφάλιση της πλήρους επίγνωσης και κατανόησης του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος που διέπει τη λειτουργία και τη δραστηριότητάς τους. Η πλατφόρμα Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης LiCi ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθιστώντας την ενημέρωση, κατανόηση και συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς εύκολη και αποτελεσματική.

Πιο αναλυτικά, η TÜV AUSTRIA Hellas, με την πλέον σύγχρονη Πλατφόρμα LiCi και τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενημέρωσης, με όλες τις εξελίξεις και αλλαγές στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά σε κάθε λειτουργία μιας επιχείρησης. Μέσω της Πλατφόρμας και της εφαρμογής LiCi, κάθε επιχείρηση έχει πρόσβαση στο εξατομικευμένο Μητρώο εφαρμοστέας νομοθεσίας ανά κλάδο και πυλώνα ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και διαρκούς ενημέρωσης για τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις που την αφορούν. Ακόμα, παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης των εκάστοτε υπευθύνων κάθε επιχείρησης, σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο κάποια προθεσμία ή ενέργεια, με σκοπό την άμεση συμμόρφωση με τις νέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας Μητρώου Αδειών & Παραβάσεων, προσφέροντας της δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης προθεσμιών.

Μέσα από 30 χρόνια εμπειρίας και διεθνούς τεχνογνωσίας, η TÜV AUSTRIA Hellas στηρίζει τις επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο δραστηριοποίησης, δημιουργώντας νέα εργαλεία που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

H Νόνικα Μπάκα, Global Product Manager for Legal Compliance & Technical Advisory Services και Head of Legal Compliance Division της TÜV AUSTRIA Hellas, δήλωσε: «Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και πρέπει να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, η TÜV AUSTRIA Hellas δημιούργησε την Πλατφόρμα και την εφαρμογή LiCi για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στις απτές, πραγματικές και καθημερινές ανάγκες. Με σημείο αναφοράς την καινοτομία, την πρόοδο, και την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, συμβάλλουμε στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, να  συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις και να αναπτύσσονται διαρκώς».