Η EMC Corporation, η  Pivotal και το Ινστιτούτο Earthwatch, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Schoodic από το Εθνικό Πάρκο Acadia των ΗΠΑ, παρουσίασαν το πρόγραμμα  BigDatavs. Climate Change: EMC & Citizen Scientists Team Up (Big data εναντίον κλιματικής αλλαγής: η EMC συνεργάζεται με ιδιώτες επιστήμονες).

 

 

 

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Climate Data Initiative του Λευκού Οίκου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και το κλίμα, και να προωθηθεί η ενασχόληση μεμονωμένων επιστημόνων μέσα από την αξιοποίηση big data lakes, εργαλείων ανάλυσης και οπτικής απεικόνισης μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιώτες ερευνητές και επιστήμονες συγκεντρώνουν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες και η γνώση που κρύβεται μέσα στα στοιχεία αυτά είναι σημαντικές, όμως σημαντική είναι και η δυσκολία κατανόησής τους από τους απλούς πολίτες. Το νέο πρόγραμμα Big Data vs. Climate Change έχει στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, αναλύονται και απεικονίζονται τα δεδομένα, ώστε να είναι πιο προσιτά στο μέσο πολίτη, στους εκπαιδευτικούς και τους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αξιοποιώντας κορυφαίες τεχνολογίες data lakes, όπως οι πλατφόρμες της EMC και το λογισμικό της Pivotal, το πρόγραμμα ξεκινά βοηθώντας τους ερευνητές στο Εθνικό Πάρκο Acadia των ΗΠΑ να κατανοήσουν το μηχανισμό αποδημίας των πουλιών, μέσα από την επεξεργασία δημόσιων δεδομένων από το eBird, το iNaturalist, το HawkWatch, το Αμερικανικό Δίκτυο Φαινολογίας και την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων θα παρουσιαστούν μέσω γραφημάτων, τα οποία θα επιτρέπουν σε όσους ιδιώτες επιστήμονες ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή να καταλάβουν πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα τους, ποιες οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αντικείμενο της μελέτης τους, και παράλληλα θα προσφέρει στους υπεύθυνους των Εθνικών πάρκων τις πληροφορίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για τα προγράμματα συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνο με τον αρχικό σχεδιασμό, στο πρόγραμμα θα ενσωματωθούν επιπλέον δεδομένα από τους συνεργάτες του Earthwatch σε ολόκληρο τον κόσμο, και θα δημιουργηθεί ένα data science sandbox το οποίο θα επιτρέπει σε ιδιώτες επιστήμονες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επεξεργάζονται σε βάθος και να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα που συλλέγουν.

Σχόλια στελεχών

Kathrin Winkler, Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης στην EMC Corporation

«Πολλές φορές, οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να μελετήσουν συνδυαστικά μεγάλους όγκους δεδομένων από ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο το οποίο εξετάζουν. Για πολλούς απλούς πολίτες, οι έννοιες του data science και του climate science μπορεί να ακούγονται περίπλοκες και δυσνόητες. Ελπίζουμε ότι, προσφέροντας τις πλατφόρμες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την πληρέστερη ανάλυση και την απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων, βοηθάμε στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα καθιστούμε τις επιστήμες του climate science και του data science πιο προσιτές σε όσους πολίτες ενδιαφέρονται και θέλουν να εμπλακούν με αυτές».