Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την αποτροπή διαρροής επιχειρησιακών δεδομένων είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί διαρροή δεδομένων ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος.

PartnerNET

www.partnernet.gr

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 31% των χρηστών τερματικών (endpoints) έχουν υποστεί διαρροή δεδομένων εξαιτίας γεγονότων εκτός του ελέγχου τους. Σε μια οργανωτική δομή, όπως αυτή μιας επιχείρησης, με πολλά endpoints τα επιχειρηματικά δεδομένα μπορούν να πέσουν στα χέρια τρίτων μέσω διαφορετικών πηγών και καναλιών – εξωτερικών και εσωτερικών.

Οι εξωτερικές επιθέσεις στο δίκτυο είναι σίγουρα ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις, αλλά η άνοδος των απειλών από εσωτερικούς παράγοντες είναι επίσης μεγάλη πρόκληση.

Μία από τις σημαντικότερες πηγές διαρροών που προέρχεται από το εσωτερικό των οργανισμών είναι τα τερματικά. Τα εργαλεία και το λογισμικό DLP προσφέρουν πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες των τερματικών μιας επιχείρησης. Επιπλέον, τα εργαλεία DLP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φιλτράρουν και να προστατεύσουν την ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό ενός εταιρικού δικτύου.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν μια εξίσου σημαντική πρόκληση όσον αφορά την διαρροή δεδομένων. Στο εσωτερικό μιας επιχείρησης οι εργαζόμενοι και άλλοι χρήστες έχουν πολλούς τρόπους να εκθέσουν, κυρίως λόγω απροσεξίας, ζωτικής σημασίας εταιρικές πληροφορίες μέσω διαφόρων καναλιών π.χ. email, social media, plug & play συσκευές κ.ά.

Είναι σημαντικό για οποιαδήποτε επιχείρηση να μπορεί να προστατεύει τα εμπιστευτικά δεδομένα της και να αποτρέπει τη διαρροή τους εκτός των επιθυμητών προορισμών.

Είναι σημαντικό να γίνεται η σωστή DLP επιλογή. Η Seqrite αποτελεί την ασφαλή επιλογή.

 Seqrite Data Loss Prevention (DLP)

Το Seqrite DLP είναι ένα λογισμικό επίβλεψης δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ελέγχουν τα δεδομένα τους, εμποδίζοντας τη διαρροή εμπιστευτικών δεδομένων από το δίκτυο ενός οργανισμού. Με το λογισμικό Seqrite DLP, οι διαχειριστές πληροφορικής μπορούν να ορίζουν πολιτικές ασφαλείας για τον έλεγχο των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω συσκευών ή web applications και να επιβάλλουν μέτρα συμμόρφωσης.

Μέσω του Seqrite DLP δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του επιπέδου προστασίας κάθε εταιρικού εγγράφου καθώς και προσδιορισμού των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στις επιχειρησιακές πληροφορίες από τα τερματικά τους.

Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Seqrite DLP είναι:

  • Προσδιορισμός των Ευαίσθητων Δεδομένων (Identification of Sensitive Data): διαδικασία κατά την οποία καθορίζονται και προσδιορίζονται ποια δεδομένα κρίνονται ως ευαίσθητα για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.
  • Ταξινόμηση των Δεδομένων (Classification of Data): αυτόματη, κατηγοριοποίηση των ευαίσθητων δεδομένων σε αυτά που εμπεριέχονται ως όροι σε αρχεία κειμένων όπως σε documents, pdf, text κτλ. και σε αυτά που αποτελούν συγκεκριμένα πεδία/format ενός εντύπου/φόρμας π.χ. συγκεκριμένα πεδία σε τιμολόγια, έντυπα εγγραφής πελατών
    • User-Defined Dictionaries: λειτουργία η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός λεξικού/καταλόγου με λέξεις-κλειδιά ή φράσεις που οι διαχειριστές πληροφορικής θέλουν να ανιχνεύονται και εποπτεύονται. Αρχεία που εμπεριέχουν, σε αναγνώσιμη ή metadata μορφή, τις λέξεις-κλειδιά ή τις φράσεις που έχουν οριστεί, κατηγοριοποιούνται ως ευαίσθητα και βάση της πολιτικής που έχει επιλέξει ο οργανισμός, μπορεί να απαγορέψει την διανομή τους εκτός του οργανισμού.
    • Data-At-Rest Scan: αναφέρεται σε ήδη αρχειοθετημένες πληροφορίες με την μορφή αρχείων ή δομημένων εντύπων π.χ. τιμολόγια, φόρμες εγγραφής πελάτων. Για παράδειγμα ζωτικής σημασίας εταιρικά αρχεία αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο στο notebook ενός εργαζόμενου, αρχεία σε δικτυακούς τόπους κ.ά. Με τη συγκεκριμένη λειτουργία ανιχνεύονται τοπικοί δίσκοι, φάκελοι, αποσπώμενοι δίσκοι για αρχεία που εμπεριέχουν εμπιστευτικά και ευαίσθητα δεδομένα.
  • Εποπτεία & Προστασία Ευαίσθητων Δεδομένων: σταματά τη διαρροή δεδομένων εντός ή εκτός της επιχείρησης, ρυθμίζοντας τα κανάλια μεταφοράς δεδομένων, όπως αποσπώμενες συσκευές, network share, clipboard, print screen, εκτυπωτικές εργασίες, applications, κτλ.
  • Προληπτική Εποπτεία Εφαρμογών: παρακολουθεί διάφορες εφαρμογές, όπως Instant Messengers, web browsers, social media, email clients και file sharing/cloud υπηρεσίες για αριθμούς καρτών credit/debit, τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. καθώς και αρχεία όπως αρχεία προγραμματισμού, γραφικά, αρχεία πολυμέσων, συμπιεσμένα αρχεία και άλλα
  • Ειδοποιήσεις: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS αποστέλλονται ειδοποιήσεις στον υπεύθυνο ασφαλείας κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια παραβίασης της εταιρική πολιτική πρόληψης διαρροής δεδομένων
  • Πλατφόρμες που Υποστηρίζονται: Windows, Mac & Linux και Mobile clients

Το Seqrite DLP εύκολα και γρήγορα εφαρμόζεται στην υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης παρέχοντας ολοκληρωμένο και εύκολο έλεγχο των επιχειρησιακών δεδομένων!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 7100000 ή επισκεφθείτε το site της PartnerNET: http://eshop.partnernet.gr/Security