Σκεφτείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία και τα δεδομένα σας όποτε τα χρειάζεστε, όπου και αν βρίσκεστε, κάθε στιγμή της ημέρας, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Σήμερα αυτό είναι εφικτό.

Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι βλέπουν τη δουλειά τους όλο και περισσότερο ως δραστηριότητα η οποία δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη φυσική παρουσία στο χώρο της εργασίας και γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί με την επιλογή των δυναμικά αναπτυσσόμενων mobile τεχνολογιών. Η αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών όπως τα laptops, tablets και smartphones έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε και εργαζόμαστε, αυξάνοντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες για ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας.

Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών εξελίσσονται περνώντας από την αξιοποίηση απλών λύσεων mobility σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες. Στρατηγικά κινούμενοι βάσει αυτού του μοντέλου, συνεχίζουν να υιοθετούν εφαρμογές, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα που έχει περάσει σε επίπεδο πέρα από την απλή διαχείριση e-mails.

Αν και η υιοθέτηση του enterprise mobility μοντέλου ενισχύει την προσέλκυση ικανών στελεχών και την αποτελεσματικότητά τους, δημιουργεί ανησυχία στα τμήματα πληροφορικής των εταιρειών.

Τα τμήματα πληροφορικής διατηρούν την ευθύνη για την ασφαλή πρόσβαση μέσω των εταιρικών δικτύων, για την προστασία των δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού και για την αποτροπή διαρροών, ενισχύοντας τις εταιρικές πολιτικές που αφορούν στην ασφάλεια, στη διαχείριση και στην ευελιξία των εφαρμογών χωρίς να στερούν ποιότητα στην εμπειρία του χρήστη.

Οι αυξανόμενες προκλήσεις
Οι οργανισμοί που έρχονται σε επαφή με αυτή τη νέα πραγματικότητα, είτε υποστηρίζουν το μοντέλο bring-your-own device (BYOD) με την αξιοποίηση των προσωπικών συσκευών των χρηστών, είτε χρησιμοποιούν εταιρικές φορητές συσκευές. Πολλοί οργανισμοί προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το enterprise mobility στην υφιστάμενη υποδομή τους, με αμφιλεγόμενη επιτυχία ως προς την ασφάλεια, την αποδοτικότητα του συστήματος και την ποιότητα εμπειρίας του χρήστη.

Εφόσον οι εν λόγω κρίσιμες απαιτήσεις δεν αντιμετωπιστούν με επιτυχία, το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει ρίσκο στη λειτουργία του συστήματος και να καταστεί δύσκολη η επέκτασή του, επηρεάζοντας αρνητικά την αποδοτικότητα των εργαζομένων, την ευελιξία του οργανισμού και την ανταγωνιστικότητα.
Οι επιτυχώς υλοποιημένες λύσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν φαινομενικά αντιφατικούς στόχους: οι λύσεις υποδομής θα πρέπει να ενισχύουν βελτίωση της επικοινωνίας και την απρόσκοπτη παροχή εφαρμογών και πληροφοριών, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να προστατεύουν σκληρά τα θεμελιώδη συμφέροντα των εταιρειών.

Υλοποιήσεις με ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλο εύρος χρηστών με διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και απαιτήσεις για διαφορετικές εφαρμογές, ως εκ τούτου θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο, εύκολα παραμετροποιήσιμο για την υποστήριξη τέτοιου πολυσυλλεκτικού μοντέλου.

Ολοκληρωμένη λύση υποδομής
Η εταιρεία που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός enterprise mobility μοντέλου θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την επιτάχυνση και την απλοποίηση των ΙΤ διαδικασιών και να μπορεί να συνδυάσει τη δυναμική του ασφαλούς δικτύου δίνοντας εικονικές εφαρμογές και εικονικά περιβάλλοντα εργασίας χρηστών, με αυτήν της ευέλικτης διαχείρισης των φορητών συσκευών, των εφαρμογών και του διαμοιρασμού αρχείων.

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη
Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των περισσότερων σύγχρονων κινητών συσκευών απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα υλοποίησης για τις λύσεις που είναι απαιτητικές ή και είναι δύσκολο να ρυθμιστούν. Υπάρχουν λύσεις, όπως η Cisco Mobile Workspace, η οποία από κοινού με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο λύσεων της Citrix δημιουργεί μια απλοποιημένη εμπειρία χρήστη με πλούσιο μενού σελφ σέρβις και αυτοματισμού. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να διαχειριστούν τις εφαρμογές και την παροχή πρόσβασης σε πολλαπλές συσκευές, ενώ αντίστοιχα μπορούν να αφαιρέσουν εφαρμογές μετά από αλλαγή ή αναβάθμιση των συσκευών τους.

Απλοποιημένη υποδομή και ασφαλείς λειτουργίες
Μια συνδυαστική προσέγγιση επιτρέπει στο ΙΤ να απλοποιεί την ασφαλή παροχή εφαρμογών διαφορετικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών, διαδικτυακών, υβριδικών και εικονικών εφαρμογών. Επιπλέον, η προσέγγιση του συνολικού κύκλου λειτουργίας των εφαρμογών επιτρέπει στο ΙΤ την επιτάχυνση της παροχής τους με ασφάλεια, βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και μειωμένο κόστος (Application Lifecycle Management). Η τεχνολογική υλοποίηση απλοποιεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις παρέχουν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση των φορητών συσκευών.

Αρχιτεκτονική Πέρα από το Mobility
Η υλοποίηση αποτελεσματικής mobile υποδομής απαιτεί μια συνολική και ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις. Η ολοκληρωμένη λύση παρέχει όλες τις απαιτούμενες συνιστώσες της υλοποίησης, αφαιρώντας την πολυπλοκότητα και μειώνοντας το κόστος στη συνολική διαδικασία, από τη στρατηγική απόφαση για την υλοποίηση, το σχεδιασμό, μέχρι και τη διαδικασία υλοποίησης και τη λειτουργικότητα.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική προωθεί την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία μέσω συνεπούς, απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε συνδυασμό cloud, virtualized, web ή τοπικών εφαρμογών και παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο και επικοινωνία μέσω οποιασδήποτε συσκευής, από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λύση αποτελείται από επιμέρους μέρη και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην υφιστάμενη υποδομή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασική Υποδομή: Η βασική υποδομή της αρχιτεκτονικής σχεδιάζεται για να υποστηρίζει και να προσφέρει όλο το εύρος των εφαρμογών και περιεχομένου που απαιτείται από τις κινητές συσκευές. Αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες δικτύωσης για ασφαλή διασύνδεση των συσκευών των χρηστών και του virtual data center και cloud τεχνολογίες για τη φιλοξενία των τοπικών, web, virtual soft¬ware-as-a-service (SaaS) και HTML5 εφαρμογών και των σχετιζόμενων με αυτά δεδομένων.

Mobile policy: Το επίπεδο mobile policy συμβάλλει στη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων ασφαλείας που αφορά στην πρόσβαση και βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στη διαχείριση με καθορισμένους ρόλους όσον αφορά στην παραμετροποίηση, στην ασφάλεια και στην υποστήριξη, τόσο των προσωπικών συσκευών, όσο και των συσκευών που παρέχονται από τις εταιρείες.

Παροχή εφαρμογών: Αξιοποιώντας ένα mobile οικοσύστημα όπως αυτό της Citrix με την επιλογή των τοπικών ή εικονικών εφαρμογών, η ολοκληρωμένη λύση μπορεί να προσφερθεί από την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη διαχείριση πρόσβασης και την προστασία των δεδομένων, μέχρι την κατάργηση των εφαρμογών. Συγκεκριμένα το XenMobile επιτρέπει τον μετασχηματισμό των Microsoft Windows desktops και εφαρμογών σε μια οn-demand υπηρεσία. Η λύση επίσης επιτρέπει οποιαδήποτε την εικονικοποίηση, την κεντρικοποίηση και τη διαχείριση οποιασδήποτε Windows εφαρμογής και την άμεση παροχή της ως υπηρεσία.
Παραγωγικότητα: Από τη στιγμή που οι χρήστες θα διασυνδεθούν και θα αποκτήσουν την κατάλληλη πρόσβαση, θα χρειαστούν συνεργατικά εργαλεία που θα τους κάνουν περισσότερο παραγωγικούς, όπως το Cisco We¬bEx που επιτρέπει πρόσβαση από οπουδήποτε, μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Αντίστοιχα τα Citrix Worx Mobile Apps επιτρέπουν πρόσβαση σε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα και πληροφορίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανά συσκευή.

Πλεονεκτήματα Πέρα από το BYOD
Από την άποψη του τελικού χρήστη, η υποδομή που επιτρέπει το mobility θα πρέπει να ενισχύει τα οφέλη των φορητών συσκευών, οφέλη όπως η απλοποιημένη πρόσβαση, η ασφαλής χρήση προσωπικών συσκευών προσφέροντας ευελιξία και ελευθερία.

Οι φορητές συσκευές παρέχουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας πρόσβαση σε πόρους που απαιτούνται για παραγωγική εργασία. Οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να απολαμβάνουν την ελευθερία τους επιλέγοντας οι ίδιοι τα εργαλεία που χρειάζονται, ανεξάρτητα από διαφορετικές πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα.

Οι λύσεις Enterprise Mobility είναι πολύ περισσότερο από μια τάση της αγοράς. Αποτελούν την απόλυτη τεχνολογική λύση την οποία αξίζει να υιοθετήσουν οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να ευημερήσουν στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά.

Αντώνης Κασσάνο
Uni Systems Infrastructure Technology
Solutions Department Manager