Η Εξαγορά θα Παρέχει Ταχύτητα και Ασφάλεια από την Ανάπτυξη των Εφαρμογών μέχρι την Παραγωγή, και Γεφυρώνει τον Τομέα των Λύσεων Ασφάλειας της CA με το Ευρύ της Χαρτοφυλάκιο σε DevOps.

Η CA Technologies (NASDAQ:CA) ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει οριστική συμφωνία εξαγοράς της Veracode, ηγέτιδας στην προστασία web, mobile και third-party εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης εφαρμογών, για περίπου $614 εκατομμύρια σε μετρητά. Η συναλλαγή αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο επόμενο τρίμηνο (δηλαδή κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους της CA), και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Ο συνδυασμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της CA με την Veracode θα καθιερώσει την CA Technologies ως ηγέτη στην αγορά του Secure DevOps μέσα από την αυτοματοποίηση και την κλιμάκωση των δοκιμών ελέγχου ασφαλείας των εφαρμογών (AST-Application Security Testing), για την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών πιο γρήγορα και με λιγότερα σφάλματα. Με την εξαγορά της Veracode, η CA Technologies γεφυρώνει τον τομέα των λύσεων Ασφαλείας της με το ευρύ προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο σε DevOps και ενισχύει τον αναπτυσσόμενο τομέα του SaaS. Η Veracode επεκτείνει τη στρατηγική go-to-market της CA στον χώρο των μεσαίου μεγέθους enterprise οργανισμών, ενώ παράλληλα η CA επιταχύνει τη διεθνή εμβέλεια της Veracode στους μεγαλύτερους εταιρικούς πελάτες.

«Οι δοκιμές ελέγχου ασφαλείας αυξάνονται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τομέα Ασφαλείας καθώς οι λύσεις AST προσαρμόζονται στις νέες μεθοδολογίες ανάπτυξης και στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών. Οι ηγέτες σε λύσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνου θα πρέπει να ενσωματώσουν το AST στα προγράμματα ασφαλείας των εφαρμογών τους.»* Η αυξανόμενη υλοποίηση web και cloud-based επιχειρηματικών εφαρμογών έχει δώσει μεγαλύτερη ώθηση την ανάπτυξη της αγοράς. « Μέχρι το 2019, περισσότερο από 50 τοις εκατό των πρωτοβουλιών DevOps θα έχουν ενσωματώσει τις δοκιμές ελέγχου ασφαλείας εφαρμογών για τον προσαρμοσμένο κώδικα, σε σύγκριση με λιγότερο από το 10% του 2016» **

«Το λογισμικό βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των επιχειρήσεων. Επομένως είναι ολοένα και πιο σημαντικό για αυτές να ενσωματώσουν την ασφάλεια από την αρχή των διαδικασιών ανάπτυξης, προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφαλή τρόπο στις ευκαιρίες της αγοράς,» δήλωσε ο Ayman Sayed, President and Chief Product Officer, CA Technologies. «Η εξαγορά αυτή θα ενοποιήσει τα προϊοντικά χαρτοφυλάκια Ασφάλειας και DevOps της CA, με την SaaS πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει άψογα την ασφάλεια στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Κοιτάζοντας το χαρτοφυλάκιό μας ολιστικά, τώρα με την Veracode και την Automic, έχουμε επιταχύνει το προφίλ ανάπτυξης του εκτενούς συνόλου των λύσεών μας. Αναμένουμε τώρα ότι το μέγεθος των αναπτυσσόμενων λύσεων μέσα στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο των Επιχειρηματικών μας Λύσεων θα επισκιάσει το πιο ώριμο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου των Λύσεων αυτών κατά το οικονομικό έτος 2019».

Η ικανότητα να παρέχουμε λύσεις Διαχείρισης Ταυτότητας και Πρόσβασης, εργαλεία DevOps καθώς και δυνατότητες αυτοματοποίησης με ασφάλεια εφαρμογών βασισμένη στο Λογισμικό-ως- Υπηρεσία (SaaS) επιτρέπει στη  CA να προσφέρει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ταχύτερο time-to-value στις επενδύσεις τους σε λογισμικό.

« Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει μια ενοποιημένη και ευέλικτη (agile) προσέγγιση της ασφάλειας. Όταν οι δοκιμές ελέγχου ασφαλείας μετατοπίζονται νωρίτερα στη διαδικασία ανάπτυξης, μετριάζεται το ρίσκο που προκύπτει από τα κενά ασφαλείας του κώδικα και μειώνεται ο χρόνος ο οποίος καταναλώνεται στην αναγνώριση και διόρθωση των θεμάτων ασφαλείας κατά την παραγωγή. Σύμφωνα με δεδομένα από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας,  « είναι 30 φορές πιο ακριβό να διορθωθεί ένα κενό ασφαλείας μετά την παραγωγή παρά κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, του καθορισμού των απαιτήσεων και του σταδίου της αρχιτεκτονικής.»

Αναγνωρισμένη ως Ηγέτης στο Gartner Magic Quadrant για Application Security Testing***, η λύση της Veracode επιτρέπει αυτοματοποιημένες και κατά-παραγγελία δοκιμές ελέγχου ασφαλείας των εφαρμογών κατά τα πρώτα στάδια του κύκλου ανάπτυξης προκειμένου να βελτιώσει την ταχύτητα των δοκιμών, να ανταποκριθεί στις ανησυχίες για την ασφάλεια κατά το στάδιο της παραγωγής και να εξαλείψει τους κινδύνους. Εκτός από τις δυναμικές δοκιμές ελέγχου ασφαλείας, οι βασισμένες σε SaaS δοκιμές ελέγχου ασφαλείας εφαρμογών, επίσης πραγματοποιούν στατικές δοκιμές προκειμένου να ανακαλύψουν πιθανά κενά ασφαλείας στον κατά-παραγγελία κώδικα, τις εφαρμογές τρίτων και στα στοιχεία ανοιχτού-κώδικα.

«Παρέχουμε σε περισσότερους από 1400 πελάτες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, την ασφάλεια την οποία χρειάζονται προκειμένου να καινοτομούν με σιγουριά, στις web και mobile εφαρμογές που δημιουργούν, αγοράζουν και δομούν, καθώς και στα στοιχεία εκείνα τα οποία ενσωματώνονται στα περιβάλλοντά τους,» δήλωσε ο Bob Brennan, CEO της Veracode. « Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τη CA Technologies, θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε καλύτερα στις αυξανόμενες ανησυχίες για ασφάλεια, και θα τους επιτρέψουμε να επιταχύνουν την παράδοση ασφαλών εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική αξία.»

Η Veracode ιδρύθηκε το 2006 και διαθέτει γραφεία στο Burlington της Μασαχουσέτης και στο Λονδίνο, ενώ διαθέτει περισσότερους από 500 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Αναμενόμενες Οικονομικές Επιπτώσεις

Υποθέτοντας ότι η συναλλαγή θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Απριλίου, η αρχική (προκαταρκτική) προσδοκία της CA Technologies είναι ότι η εξαγορά θα

  • Προσθέσει δυο με τρεις ποσοστιαίες μονάδες στα έσοδα, τόσο όπως δηλώνεται στις οικονομικές καταστάσεις όσο και στις αποτιμήσεις σε σταθερό νόμισμα. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα για το οικονομικό έτος 2018, αναμένεται να αυξηθούν από 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες στις οικονομικές αναφορές ή 2 τοις εκατό έως 4 τοις εκατό στην αποτίμηση σε σταθερό νόμισμα. Σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 31ης Δεκεμβρίου, 2016, αυτό αποτιμάται σε δηλωμένο εισόδημα από $4,06 εκατομμύρια σε $4,14 εκατομμύρια.
  • Οι επιπτώσεις στα συνολικά λειτουργικά περιθώρια GAAP και non-GAAP αναμένονται να είναι τέτοια ώστε τα λειτουργικά περιθώρια  GAAP να είναι της τάξεως του 26 με 27 τοις εκατό ενώ τα non-GAAP λειτουργικά περιθώρια να είναι περίπου 36 τοις εκατό.
  • Να έχουν μια μέτρια αρνητική επίπτωση στα GAAP και non-GAAP απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή και στις λειτουργικές ταμειακές ροές, τόσο όπως δηλώνεται στις οικονομικές καταστάσεις όσο και στις αποτιμήσεις σε σταθερό νόμισμα  κατά το οικονομικό έτος 2018 και το οικονομικό έτος 2019.
  • Να αυξήσουν το καθαρό εισόδημα στο οικονομικό έτος 2010

*Gartner, Gartner, Inc., “Magic Quadrant για Application Security Testing,” Dionisio Zumerle, Ayal Tirosh, Φεβρουάριος 28, 2017.
**Gartner, DevSecOps: Πώς να Ενσωματώσετε Αρμονικά την Ασφάλεια στα DevOps, Neil MacDonald και Ian Head, Σεπτέμβριος 30, 2016.
***Gartner, Gartner, Inc., “Magic Quadrant για Application Security Testing,” Dionisio Zumerle, Ayal Tirosh, Φεβρουάριος 28, 2017.