Το HAWKPROTECT, η απόλυτη υπηρεσία κυβερνοασφάλειας (CyberSecurity) από την Seqrite,  έρχεται να διασφαλίσει την κάθε εταιρεία από πιθανές κυβερνοαπειλές.
Το Seqrite HawkkProtect επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργήσουν μία ασπίδα ασφαλείας γύρω από κάθε χρήστη, κάθε συσκευή και κάθε σύνδεση, κάθε φορά που συνδέονται. Επίσης βοηθά στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Zero Trust με ελεγχόμενο σύνολο χρηστών και εφαρμογών. Αυτό θα βοηθήσει τους οργανισμούς να επεκτείνουν τις δυνατότητές που έχουν για την ασφάλεια τους.

Εφαρμόστε το Proactive Zero Trust Security για να λειτουργήσετε μια ευέλικτη στρατηγική ασφάλειας σε όλες τις επιχειρήσεις (onsite, online, hybrid).

Γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση χρηστών, εφαρμογών και υπηρεσιών.

  • Ξεκινήστε απλά (με λίγους χρήστες και λίγες εφαρμογές) και αργότερα κάντε κλιμάκωση για επέκταση.
  • Ενσωματώνεται εύκολα με την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής για διαχείριση ταυτότητας.

Παρέχετε ασφάλεια με υπηρεσία Visual-First Zero Trust για διαχειριστές!

Τα πλεονεκτήματα του HAWKPROTECT:

  1. Ενσωματώνοντας την υπηρεσία Endpoint Security έχουμε ως αποτέλεσμα την διασφάλιση της πρόσβασης των χρηστών σε όλες τις on-premises και enterprise SaaS εφαρμογές. Το HawkkProtect είναι κυρίως Cloud-First.
  2. Καταργώντας τους παραδοσιακούς τρόπους ασφαλείας, το HawkkProtect επιτρέπει στους οργανισμούς να ξεκινήσουν το ταξίδι Zero Trust με ένα ενσωματωμένο Security Posture.
  3. Με την χρήση Zero Trust και την αξιολόγηση των κινήσεων της συσκευής, βεβαιώνεται ότι η πρόσβαση των χρηστών επαληθεύεται κάθε φορά.
  4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας με ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης, Agent-less και βασισμένες σε Agent-based σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων ασφαλείας της επιχείρησης.
  5. Εξοικονομήστε χρόνο από την Manual ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του κάθε χρήστη και των εφαρμογών που χρησιμοποιεί Το HawkkProtect παρέχει visual-first πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να υποστηρίξει τη σχετική απόκριση σε απειλές.

Τα προϊόντα-υπηρεσίες της Seqrite αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την εταιρεία PartnerΝΕΤ τηλ.: 2107100000, sales@partnernet-ict.com, www.partnernet-ict.com.