Ετικέτα: Τράπεζα Πειραιώς

Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με τη Space Hellas

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των τραπεζών που απέκτησε, ανέθεσε στη Space Hellas την ενοποίηση και την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών της, με έργα συνολικού τιμήματος 1.135.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Posted on 20 Οκτ 2014