Ετικέτα: IT issue 18

Security Information, Event & Log Management

Η διαχείριση αρχείων καταγραφής συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών αποτελεί για τις σύγχρονες επιχειρήσεις μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα, ενώ για την υλοποίηση των…

Posted on 01 Νοέ 2010

APT: Οι προηγμένες επιθέσεις

Το βασικό γνώρισμα των επιθέσεων APT είναι η επιμονή του επιτιθέμενου στο να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο του θύματος και…

Posted on 01 Νοέ 2010

Οι λύσεις SIEM της επόμενης γενιάς

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν με σύνεση και να υλοποιήσουν κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου ασφάλειας, που θα τους επιτρέπουν να…

Posted on 01 Νοέ 2010