Η στρατηγική συνεργασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς για συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Διατήρησης Δεδομένων, καθώς και στα πρότυπα ασφάλειας των πληροφοριών που διακινούνται στις επιχειρήσεις.

 Η Uni Systems ανακοίνωσε την επέκταση της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Sensage, θυγατρική εταιρεία της KEYW Corporation (NASDAQ: KEYW) για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  Βάσει της συμφωνίας, οι εταιρείες επεκτείνουν την υφιστάμενη συνεργασία παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές, παραμετροποιημένο και επεκτάσιμο σύστημα συλλογής πληροφοριών  και διατήρησης δεδομένων στους οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Συνδυάζοντας τη προηγμένη λύση Security Informationand Event Management (SIEM) της Sensage με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες ανάπτυξης πωλήσεων της Uni Systems, η συνεργασία υποστηρίζει πλήρως τη συμμόρφωση των οργανισμών στην οδηγία της Ε.Ε. για τη Διατήρηση Δεδομένων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις ασφαλείας των δεδομένων.

 

«Οι Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετώντας την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, ζητούν πρακτικά από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και internet την υλοποίηση λύσεων οι οποίες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη συμμόρφωση στη συγκεκριμένη οδηγία, που περιλαμβάνει την αποθήκευση και ασφαλή διατήρηση δεδομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχετικών στοιχείων», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Σέρρος EnterpriseSolutionsBusinessUnitDirector της UniSystems. «Αξιοποιώντας τη πλατφόρμα για τη διαχείριση και αποθήκευση των περιστατικών έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις, onpremise ή μέσω cloud, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά.»

 

Συμπληρωματικά στις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων, ο συνδυασμός υπηρεσιών της Uni Systems και της τεχνολογίας Sensage, επιτρέπει τη διαχείριση log management, compliance reporting, real-time monitoring, forensic investigations και incident response, χαρακτηριστικά απαραίτητα για τον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας.

 

Με πρωτοποριακά έτοιμα analytics, συμπεριλαμβανομένων αναφορών (reports) και dashboards και με δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων αναζητήσεων επιτρέποντας την πρόσβαση ακόμα και με ΟODBC/JDBC διεπαφές (interface) σε οποιοδήποτε εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, η Sensage υποστηρίζει τους πελάτες της Uni Systems να προχωρούν σε αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων εντός ωρών και ημερών, αντί για εβδομάδες και μήνες, μειώνοντας δραματικά το χρόνο που απαιτείται και αποφεύγοντας προβλήματα που προκαλούνται από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απορρέουν από την επιβολή του νόμου.

«Η τεχνολογία της Sensage είναι αποτελεσματική για οργανισμούς που θέλουν να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν, και να αναλύσουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων», ανέφερε ο JoeGottlieb, Αντιπρόεδρος της Εμπορική Διεύθυνσης Προϊόντων της KEYW. «Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ αποτελεσματικά με τη UniSystems σε αρκετές υλοποιήσεις, γεγονός που ενίσχυσε τη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των στελεχών και μηχανικών της συνεργάτιδας εταιρείας. Η επέκταση της συνεργασίας μας ανοίγει νέους δρόμους που θα μας επιτρέψουν να επεκταθούμε σε νέες αγορές.»

 

Η Uni Systems ως εξουσιοδοτημένος Elite Reseller της Sensage, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης και εκπαίδευσης σε όλους τους πελάτες και τους τοπικούς συνεργάτες. Το τρέχον χρονικό διάστημα οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την υλοποίηση έργων σε κοινούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, οργανισμών του δημοσίου, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι δύο εταιρείες επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε επιπλέον γεωγραφικές περιοχές, όπως στη Σερβία, μέσω συμφωνίας με την Comtrade, ηγέτιδας εταιρείας στις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.