Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ετήσιας μελέτης Visual Networking Index ™ της Cisco για την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων κινητής για την περίοδο 2014-2019, η συνεχιζόμενη υιοθέτηση ισχυρότερων κινητών συσκευών και συνδέσεων machine-to-machine (M2M) σε συνδυασμό με την ευρύτερη πρόσβαση σε ταχύτερα δίκτυα κινητής αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη σημαντική αύξηση της διακίνησης δεδομένων μέσω δικτύων κινητής.

 

 

 

 

Το 2014, το 88% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας αφορούσε προηγμένες δυνατότητες υπολογισμών / πολυμέσων και συνδεσιμότητα τουλάχιστον 3G, αλλά ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 97% έως το 2019.

Η παγκόσμια στροφή από τα κινητά τηλέφωνα με τις βασικές δυνατότητες στα έξυπνα κινητά σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς tablet, η αναζωπύρωση του τομέα των φορητών υπολογιστών με δυνατότητες tablet καθώς και οι εξαπλούμενες εφαρμογές machine-to-machine (M2M) αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την αυξητική τάση της διακίνησης έξυπνων δεδομένων. Από τη σκοπιά των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, έως το 2017, το 3G αναμένεται να ξεπεράσει τα 2G ως η κορυφαία τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, με βάση το μερίδιο συνδέσεων. Έως το 2019, τα δίκτυα 3G θα υποστηρίζουν το 44% των κινητών συσκευών και συνδέσεων σε παγκόσμια βάση τα δίκτυα 4G θα υποστηρίζουν το 26%.

Όσον αφορά στην αύξηση της συνολικής διακίνησης, η πρόβλεψη του VNI της Cisco για την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ότι αυτή θα φτάσει σε ετήσιο όγκο τα 292 exabytes μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με τα 30 exabytes το 2014. Αυτά τα προβλεπόμενα 292 exabytes διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής αντιπροσωπεύουν:

 • 292 φορές την συνολική διακίνηση δεδομένων IP (Internet Protocol), από σταθερά και κινητά δίκτυα, του 2000 ή

 • 65 τρις φωτογραφιών (π.χ. μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων ή του Instagram) – 23 φωτογραφίες την ημέρα για κάθε άτομο στη γη για ένα έτος ή

 • 6 τρις βίντεο κλιπ (π.χ. YouTube) – πάνω από δύο βίντεο κλιπ την ημέρα για κάθε άτομο στη γη για ένα έτος.

* Το exabyte είναι η μονάδα πληροφοριών ή υπολογιστικού χώρου αποθήκευσης που ισούται με ένα τετράκις bytes ή ένα δισεκατομμύριο gigabytes.

Κύριοι παράγοντες αύξησης της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας

Από το 2014 έως το 2019, η Cisco αναμένει ότι η παγκόσμια αύξηση της διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής θα υπερβεί την αύξηση της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω σταθερών δικτύων κατά ένα συντελεστή της τάξεως του τρία. Οι τάσεις που προωθούν την αύξηση της διακίνησης δεδομένων μέσω κινητών περιλαμβάνουν:

 • Την αύξηση του αριθμού των χρηστών κινητών: Έως το 2019, θα υπάρχουν 5,2 δισεκατομμύρια χρηστών κινητών (αυξημένοι από τα 4,3 δις το 2014). Το 2014, σχεδόν το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού (7,2 δισεκατομμύρια ανθρώπων) ήταν χρήστες κινητής τηλεφωνίας, και μέχρι το 2019, περισσότερο από το 69% του παγκόσμιου πληθυσμού (7,6 δισεκατομμύρια ανθρώπων) θα είναι χρήστες κινητής τηλεφωνίας.
 • Την αύξηση του αριθμού των κινητών συνδέσεων: Έως το 2019, θα υπάρχουν περίπου 11,5 δισεκατομμύρια συσκευών / συνδέσεων με δυνατότητες κινητού, συμπεριλαμβανομένων 8,3 δισεκατομμυρίων προσωπικών κινητών συσκευών και 3,2 δισεκατομμυρίων συνδέσεων M2M (αυξημένα σε σχέση με τα συνολικά 7,4 δισεκατομμύρια συσκευών με κινητές δυνατότητες και συνδέσεων M2M το 2014).

 • Την αύξηση ταχύτητας των δικτύων κινητής: Οι μέσες ταχύτητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα αυξηθούν κατά 2,4 φορές από το 2014 (1,7 Mbps) έως το 2019 (4,0 Mbps) σε παγκόσμια κλίμακα.

 • Την αύξηση του βίντεο μέσω κινητής: Έως το 2019, το βίντεο μέσω κινητής θα αντιπροσωπεύει το 72% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας (αυξημένο σε σχέση με το 55% το 2014).

Επιπτώσεις των συνδέσεων machine-to-machine μέσω κινητής τηλεφωνίας (και των ενδυτών (wearable) συσκευών)

Ο όρος M2M αναφέρεται σε εφαρμογές που επιτρέπουν σε ασύρματα συστήματα να επικοινωνούν με παρόμοιες συσκευές για την υποστήριξη συστημάτων πλοήγησης παγκόσμιου δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS), παρακολούθησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, μετρητών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, βίντεο παρακολούθησης και ασφάλειας. Οι wearable συσκευές περιλαμβάνονται ως υποτμήμα της κατηγορίας συνδέσεων M2M για να βοηθήσουν στην εκτίμηση της πορείας ανάπτυξης του Internet of Everything.

 • Ο αριθμός των wearable συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί πέντε φορές, φθάνοντας τα 578 εκατομμύρια μέχρι το 2019, σε αύξηση σε σχέση με τα 109 εκατομμύρια το 2014, με την πλειοψηφία των συσκευών να αναμένεται στην περιφέρεια της Βόρειας Αμερικής και στην περιφέρεια της ¶πω Ανατολής-Ιαπωνίας-Κίνας.

 • Αυτό αναμένεται να τροφοδοτήσει 18πλάσια αύξηση στην διακίνηση δεδομένων μέσω κινητής από wearable συσκευές μεταξύ 2014-2019, με το μεγαλύτερο μέρος της να διοχετεύεται μέσω smartphones.

 • Το 2014, η μέση wearable συσκευή παρουσίασε 6πλάσια διακίνηση δεδομένων ανά μήνα σε σχέση με ένα κινητό τηλέφωνο βασικών χαρακτηριστικών
  (wearable συσκευές = 141 ΜΒ διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής / μήνα έναντι κινητών τηλεφώνων βασικών δυνατοτήτων = 22 ΜΒ διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής / μήνα).

 • Ως παράδειγμα χρήσης μιας κορυφαίας wearable συσκευής, η ζωντανή ροή δεδομένων από μια βιντεοκάμερα GoPro σε ένα δίκτυο κινητής παράγει διακίνηση δεδομένων περίπου 5MB ανά λεπτό στο δίκτυο.

 • Το 2014, η μέση μονάδα M2M παρουσίασε 3πλάσια διακίνηση ανά μήνα σε σχέση με ένα κινητό τηλέφωνο βασικών δυνατοτήτων (M2M = 70 ΜΒ διακίνησης δεδομένων μέσω δικτύου κινητής / μήνα σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα βασικών δυνατοτήτων = 22 ΜΒ διακίνησης δεδομένων μέσω δικτύου κινητής / μήνα).

Αύξηση συνδεσιμότητας 4G

Πολλοί διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εγκαθιστούν τεχνολογία 4G για την αντιμετώπιση της ισχυρής ζήτησης των χρηστών λιανικής και των επιχειρηματικών χρηστών για ασύρματες υπηρεσίες και περιεχόμενο. Σε πολλές αναδυόμενες αγορές, οι πάροχοι υπηρεσιών δημιουργούν νέες υποδομές με λύσεις 4G. Σε ορισμένες ώριμες αγορές, οι πάροχοι υπηρεσιών συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις παρωχημένες λύσεις 2G ή 3G με τεχνολογία 4G.

 • Έως το 2019 το 26% του συνόλου των παγκόσμιων συσκευών και συνδέσεων θα έχουν δυνατότητες 4G.

 • Ο αριθμός των συνδέσεων 4G σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί κατά 18 φορές, από 459 εκατομμύρια το 2019 σε 3 τρις το 2019.

 • Μέχρι το 2017, το 3G θα ξεπεράσει το 2G ως κορυφαία τεχνολογία δικτύων κινητής τηλεφωνίας με βάση το μερίδιο συνδέσεων.

 • Το 2014, οι συνδέσεις 4G αντιπροσώπευαν το 40 τοις εκατό της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας· μέχρι το 2019, οι συνδέσεις 4G θα αποτελούν το 68% της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας.

 • Το 2014, η μέση σύνδεση 4G δημιουργούσε 2,2 GB διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας ανά μήνα· μέχρι το 2019, η μέση σύνδεση 4G θα δημιουργεί 5,6 GB διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας ανά μήνα, 5,4 φορές πάνω από το 1,0 GB / μήνα της μέσης μη-4G σύνδεσης.

Η διακίνηση δεδομένων μέσω αποφόρτισης (offload) Wi-Fi ξεπερνά την διακίνηση μέσω δικτύου κινητής

Η «αποφόρτιση» αναφέρεται στην διακίνηση δεδομένων από συσκευές διττής λειτουργίας και υποστηρίζει την συνδεσιμότητα με δίκτυα κινητής και Wi-Fi, εκτός των φορητών υπολογιστών, μέσω δικτύων Wi-Fi και δικτύων μικρής κυψέλης. H αποφόρτιση γίνεται σε επίπεδο χρήστη ή συσκευής όταν γίνεται μετάβαση από την σύνδεση μέσω δικτύου κινητής σε σύνδεση μέσω Wi-Fi και μικρής κυψέλης. Οι εκτιμήσεις για την αποφόρτιση των δικτύων κινητής που βασίζονται στην πρόβλεψη του VNI της Cisco για την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (2014-2019) περιλαμβάνουν την διακίνηση από τα δημόσια σημεία πρόσβασης και τα οικιακά δίκτυα Wi-Fi.

 • Το 2014, το 46% της συνολικής κίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας δρομολογήθηκε μέσω αποφόρτισης· μέχρι το 2019, το 54% της συνολικής κίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας θα δρομολογείται μέσω αποφόρτισης.

 • Χωρίς την αποφόρτιση, ο παγκόσμιος συνδυασμένος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) για την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο 2014 – 2019 θα ήταν σημαντικά υψηλότερος (65% αντί του 57%).

 

Η τηλεφωνία πάνω από ασύρματα δίκτυα (Voice-over-WiFi / VoWi-Fi) ξεπερνά την τηλεφωνία πάνω από το LTE (Voice-over-LTE / VoLTE)

Δεδομένης της ανάπτυξης και του στρατηγικού ρόλου των τεχνολογιών Wi-Fi για την κινητή δικτύωση, η φετινή μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση του VoWi-Fi σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες φωνής κινητής τηλεφωνίας. Το VoWi-Fi δεν είναι νέο, αλλά οι παλαιότερες λύσεις είχαν περιορισμούς που επηρέασαν την αποδοχή και την εμπειρία του τελικού χρήστη. Αυτή την στιγμή υλοποιούνται προσφορές VoWi-Fi κατηγορίας παρόχου, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συσκευές χωρίς SIM, όπως tablets που έχουν μόνο Wi-Fi. Το VoWi-Fi έχει τη δυνατότητα για σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα πέντε χρόνια.

 • Έως το 2018 το VoWi-Fi θα έχει υπερβεί το VoLTE στον αριθμό των λεπτών ετήσιας χρήσης.

 • Έως το 2019, τα λεπτά χρήσης του VoWi-Fi θα αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό – στο 53 τοις εκατό – του συνόλου της διακίνησης φωνής μέσω IP των κινητών.

 • Έως το 2017, το VoWi-Fi θα έχει υπερβεί το VoLTE όσον αφορά στα petabytes ανά έτος χρήσης, με το VoWi-Fi να είναι πιο ευρέως διαθέσιμο από το 2017.

 • Έως το 2019, το Wi-Fi θα συνδέσει σχεδόν 3,5 φορές τον αριθμό των tablets και υπολογιστών που συνδέονται σε δίκτυα κινητής.

Η αύξηση της διακίνησης δεδομένων του σύννεφου μέσω κινητής

Οι εφαρμογές και υπηρεσίες σύννεφου, όπως το Netflix, το YouTube, η Pandora και το Spotify επιτρέπει στους χρήστες κινητών να υπερβαίνουν τους περιορισμούς χωρητικότητας μνήμης και επεξεργαστικής ισχύος των κινητών συσκευών.

 • Η διακίνηση δεδομένων του κινητού σύννεφου θα αυξηθεί κατά σχεδόν 11 φορές από το 2014 (2 exabytes / μήνα) έως το 2019 (21,8 exabytes / μήνα).

 • Το 2014, οι εφαρμογές σύννεφου αντιπροσώπευαν το 81 τοις εκατό της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας· έως το 2019, οι εφαρμογές σύννεφου θα αντιπροσωπεύουν το 90 τοις εκατό της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Μεθοδολογία πρόβλεψης του VNI της Cisco για την διακίνηση δεδομένων μέσω κινητής

Η πρόβλεψη VNI της Cisco (2014-2019) για την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω κινητής βασίζεται σε ανεξάρτητες προβλέψεις αναλυτών και μελέτες χρήσης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Οι εκτιμήσεις της Cisco για την υιοθέτηση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, τα λεπτά χρήσης και τις ταχύτητες μετάδοσης βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα. Στις προβλέψεις και τα συμπεράσματα του κινητού VNI της Cisco συνυπολογίζονται και βασικοί παράγοντες διευκόλυνσης όπως η ευρυζωνική κινητή ταχύτητα και η υπολογιστική ισχύς των συσκευών.

Infographic

Πρόσθετες Πληροφορίες