Η Bitdefender, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρουσίασε σήμερα το GravityZone Integrity Monitoring, μια λύση που έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί και να παρέχει διορθωτικές ενέργειες μετά από ανεπιθύμητες αλλαγές σε αρχεία, registries, directories, εγκατεστημένες εφαρμογές καθώς και αλλαγές στα δικαιώματα των χρηστών σε ολόκληρη την υποδομή. Η νέα υπηρεσία βοηθά τους οργανισμούς να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια των δεδομένων για cloud ή on-premises περιβάλλοντα.

Το Bitdefender GravityZone Integrity Monitoring παρακολουθεί, εντοπίζει και διορθώνει ανεπιθύμητες αλλαγές σε αρχεία σε ολόκληρη την υποδομή, επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας να εντοπίζουν γρήγορα και να ενεργούν πάνω στα κρίσιμα συμβάντα. Ως υπηρεσία που βασίζεται στο cloud, το GravityZone Integrity Monitoring είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια όλων των συστημάτων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των υπολογιστών. Οι αυτόματες ενέργειες αλλά και η ύπαρξη φίλτρων ώστε να εντοπίζονται αμέσως τα πιο κρίσιμα συμβάντα βοηθούν τις ομάδες ασφαλείας να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Οφέλη

– Προηγμένη παρακολούθηση και Διορθωτικές Ενέργειες — Το GravityZone Integrity Monitoring παρακολουθεί και παρέχει προτάσεις αντιμετώπισης για κάθε συμβάν τη στιγμή που δημιουργείται.

–  Λεπτομερής ανάλυση της πληροφορίας για Συμμόρφωση στους Κανονισμούς — Το GravityZone Integrity Monitoring προσφέρει προβολή και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για αρχεία, directories, registries, εγκατεστημένες εφαρμογές, services, χρήστες, ports και processes για να βοηθήσει στη συμμόρφωση για GDPR, HIPAA, SOC 1 & 2 και άλλα.

– Διαχείριση αλλαγών και ρίσκου κινδύνου — Το GravityZone Integrity Monitoring υποστηρίζει τις πρακτικές διαχείρισης αλλαγών και ρίσκου κινδύνου των οργανισμών, επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας να εντοπίζουν σημαντικές αλλαγές διαμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας διάκριση μεταξύ εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων αλλαγών με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών περιστατικών.

– Εύκολο στη διαχείριση — Οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες βελτιώνουν την αποδοτικότητα μειώνοντας τις υπερβολικές ειδοποιήσεις. Οι ομάδες ασφαλείας μέσω των κατηγοριοποιημένων συμβάντων εντοπίζουν  γρήγορα και ιεραρχούν τα πιο κρίσιμα περιστατικά.

– Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό — Παρέχει αυτοματοποιημένες και βέλτιστες πρακτικές με δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων κανόνων χωρίς την ανάγκη εκμάθησης νέων σεναρίων. Το GravityZone Integrity Monitoring επιτρέπει στις ομάδες ασφαλείας να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την απόκριση στα  συμβάντα ασφαλείας.

– 100% Βασισμένο στο cloud — Το GravityZone Integrity Monitoring βασίζεται στο cloud και είναι εύκολο να εγκατασταθεί σε on-premises, cloud ή virtualized περιβάλλοντα χωρίς να επηρεάσει την απόδοση των υπολογιστών.

Σύμφωνα με τη Forrester¹, η βελτιωμένη παρακολούθηση αρχείων και η διαχείριση ευπαθειών συγκαταλέγονται στις βασικές απαιτήσεις των πελατών σε υπηρεσίες προστασίας στο cloud. Το Bitdefender GravityZone Integrity Monitoring ενσωματώνεται εύκολα στις λύσεις Bitdefender Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR) και Managed Detection and Response (MDR) για να παρέχει στους οργανισμούς ολοκληρωμένη κάλυψη ασφάλειας και βελτιωμένη απόδοση.

Διαθεσιμότητα

Το GravityZone Integrity Monitoring είναι διαθέσιμο τώρα ως πρόσθετο χαρακτηριστικό σε οποιαδήποτε cloud λύση Bitdefender GravityZone.

Μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές μας λύσεις στο: www.bitdefender.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας : info@bitdefender.gr ή τηλεφωνικά στο 215-5353030