Τα συστήματα καταγραφής συνομιλιών θεωρούνται πλέον απαραίτητα σε μια σύγχρονη επιχείρηση, όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και για λόγους ασφάλειας που σχετίζονται με την ακριβή καταγραφή συναλλαγών ή απειλητικών κλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα…»

Πληροφορίες:
MATELCOM
Λασκάρεως 48, 114 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 6451278
Fax: 210 6411093
e-mail: info@matelcom.gr
website: www.matelcom.gr