Ετικέτα: έξυπνα σπίτια

Είναι τα έξυπνα σπίτια ευφυή από άποψη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για τo έξυπνo σπίτι και τα μέσα σύγκλισης, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που διατυπώνονται στη στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ.

Posted on 11 Φεβ 2015