Ετικέτα: ΕΙΠ

Διέξοδος στην κρίση η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας

Στην περίπτωση της τεχνολογίας της πληροφορικής οι επιπτώσεις της κρίσης είχαν θετική επιρροή στην ανάδειξη τόσο της χρησιμότητάς της όσο και των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις.

Posted on 13 Οκτ 2014