Το TLS είναι ένα δημοφιλές Διαδικτυακό πρωτόκολλο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για την επίτευξη ασφαλών επικοινωνιών και παρέχει τόσο ασφάλεια απορρήτου όσο και ασφάλεια δεδομένων. Το TLS αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την Internet Engineering Task Force (IETF) με την πρώτη έκδοση του να διατίθεται το 1999.

Το TLS δημιουργήθηκε από ένα άλλο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που ονομάζεται Secure Sockets Layer ή αλλιώς SSL. Δεδομένου ότι τα δύο αυτά πρωτόκολλα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενδέχεται κάποιοι να χρησιμοποιούν τους όρους SSL και TLS εναλλακτικά για να περιγράψουν ασφαλείς επικοινωνίες Διαδικτύου.

Οι θύρες 587, 2525 και 465 χρησιμοποιούνται συνήθως για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων, ωστόσο το ποια θύρα θα χρησιμοποιήσετε κάθε φορά διαφέρει ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε IMAP ή POP3 για πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διακομιστή σας. Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί επίσης να ορίσει συγκεκριμένες θύρες για κρυπτογράφηση στους διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλες εφαρμογές.

Τι είναι το STARTTLS;

Το STARTTLS είναι μια εντολή πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για να ζητήσει από έναν διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο client επιθυμεί να αναβαθμίσει τη σύνδεση από μη ασφαλή σε ασφαλή. Το STARTTLS μπορεί να πάρει μία μη ασφαλή σύνδεση και να τη μετατρέψει σε ασφαλή μέσω του πρωτοκόλλου TLS. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής στον διακομιστή αλληλογραφίας επιτρέπει τη δημιουργία μίας ασφαλούς σύνδεσης πριν από την αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πως το TLS προστατεύει την επικοινωνία μέσω email

Το TLS παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγκαθιστώντας μία ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ δύο σημείων. Το TLS χρησιμοποιεί ασύμμετρη κρυπτογράφηση για να διατηρεί τις επικοινωνίες email απόρρητες και απρόσβλητες κατά τη διαβίβαση. Με άλλα λόγια, η χρήση κρυπτογράφησης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα των μηνυμάτων δεν μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την αποστολή τους ενώ παρέχει και έναν μηχανισμό αυθεντικοποίησης μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη.

Τα emails που χρησιμοποιούν SMTP διακινδυνεύουν την ασφάλεια των μηνυμάτων από επιθέσεις man-in-the-middle ή υποκλοπές αν λειτουργούν χωρίς κρυπτογράφηση. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να αντιγράψουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (emails) χωρίς να γίνουν αντιληπτές, να διαβάσουν το περιεχόμενό τους ή ακόμα και να αλλάξουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων κατά τη διαβίβαση τους. Και αυτό όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους επιτιθέμενους, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να εξαπολύσουν ακόμη πιο εξελιγμένες επιθέσεις κατά του domain σας, εξαπολύοντας στοχευμένες εκστρατείες phishing ή whaling.

Οι ασφαλείς συνδέσεις δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μία σειρά βημάτων που είναι γνωστά ως «Χειραψία TLS». Αυτή η «χειραψία» απαιτεί δύο μέρη προκειμένου να δημιουργηθεί μία ασφαλής σύνδεση. Όταν ένα μήνυμα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας TLS, η διαδικασία χειραψίας ξεκινά ως εξής:

 1. Σε πρώτη φάση, ο client και ο εξυπηρετητής ή διακομιστής θα καθορίσουν ποια έκδοση του TLS θα χρησιμοποιήσουν για τη συνεδρία.
 2. Ακολούθως, ο client και ο διακομιστής θα «συμφωνήσουν» στις λεπτομέρειες για τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και το κρυπτογραφικό κλειδί που θα χρησιμοποιήσουν προτού μεταδοθεί το πρώτο byte πληροφορίας. Η συμφωνία αυτή για το κοινό μυστικό είναι ασφαλής (το μυστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε άτομα που παρακολουθούν την σύνδεση και δεν μπορεί να βρεθεί, ακόμα και αν ο επιτιθέμενος είναι στο μέσο της σύνδεσης) και αξιόπιστη (κανένας επιτιθέμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα της σύνδεσης κατά την διάρκεια της χειραψίας χωρίς να γίνει αντιληπτός).
 3. Στη συνέχεια, η ταυτότητα του διακομιστή θα επαληθευτεί χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό TLS.
 4. Τέλος, θα δημιουργηθούν κλειδιά συνεδρίας και θα χρησιμοποιηθούν για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων email μόλις ολοκληρωθεί η χειραψία.

Πως να ελέγξετε αν ένα email χρησιμοποιεί TLS

Σήμερα, σχεδόν το 90% των email που αποστέλλονται και λαμβάνονται είναι κρυπτογραφημένα. Αλλά πώς μπορείτε να ελέγξετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο από μόνοι σας;

Οι διαχειριστές του διακομιστή θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ότι ο διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους χρησιμοποιεί κάποια μορφή κρυπτογράφησης, ελέγχοντας τα αποθηκευμένα πιστοποιητικά τους και επικυρώνοντας ότι το πιστοποιητικό τους είναι τόσο εγκατεστημένο σωστά όσο και ενημερωμένο.

Αν απλώς επιθυμείτε να ελέγξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επαληθεύσετε αν το μήνυμα στάλθηκε χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση ελέγχοντας τις κεφαλίδες (headers) του μηνύματος. Στο Gmail, αυτό μπορεί να γίνει ανοίγοντας το συγκεκριμένο email και κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος δίπλα στην ονομασία σας, κάτω από τη διεύθυνση του αποστολέα.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο Microsoft Outlook, με το να ανοίξετε το email που θέλετε να ελέγξετε και στη συνέχεια, μεταβαίνοντας στο Αρχείο (File) > Ιδιότητες (Properties). Από εκεί, θα ανοίξουν οι πληροφορίες κεφαλίδας email, οι οποίες και θα περιέχουν τυχόν πληροφορίες TLS εφόσον είναι διαθέσιμες. 

Είναι το TLS η μόνη προστασία που χρειάζεστε; 

Το TLS παίζει ζωτικό ρόλο στην ασφάλεια του email, αλλά δεν μπορεί να σας προστατεύσει από όλες τις email-based απειλές. Τα emails που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση προστατεύονται από:

 • Επιθέσεις Man-in-the-Middle
 • Από ανάγνωση ή παρακολούθηση από εισβολείς κατά τη διαβίβασή τους
 • Από την προώθησή τους στους επιτιθέμενους

Ωστόσο, το TLS δεν μπορεί να προστατεύσει τα emails από:

 • Απόπειρες phishing με τη χρήση παρόμοιων domains
 • Κακόβουλα συνημμένα που περιέχουν ιούς ή malware
 • Συνδέσμους στο εσωτερικό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανακατευθύνουν σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ψαρέματος
 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν κοινωνική μηχανική για να εξαπατήσουν τους παραλήπτες να μοιραστούν ή να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες
 • Διακομιστές που αποστέλλουν πλαστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από domains που δεν ελέγχουν ή που δεν υπερασπίζονται εναντίον τους

Το πλεονέκτημα Agari

Οι λύσεις ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Agari χρησιμοποιούν TLS και DMARC για να διασφαλίσουν ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι κρυπτογραφημένα καθώς και προστασίες από επιθέσεις phishing ή από την πλαστογραφία domain. Οι επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος που χρησιμοποιούν domains που έχουν σημαντικές ομοιότητες με τα πραγματικά για να μοιάζουν με αξιόπιστους αποστολείς, ξεγελούν ανυποψίαστους παραλήπτες να κάνουν κλικ σε συνδέσμους ή να στείλουν πολλές φορές ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω μίας ασφαλούς σύνδεσης, καθώς δεν απαιτείται η απουσία κρυπτογράφησης για να πετύχουν το στόχο τους.

Συνδυάζοντας την κρυπτογράφηση TLS, οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν μία στρατηγική ασφαλείας που να σταματά τις email-based επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Για προστασία email πέρα από το TLS, παρακολουθήστε την προσομοίωση της λειτουργίας του προϊόντος Phishing Defense της Agari για να το δείτε από μόνοι σας σε δράση!

Πηγή: HelpSystemsNSS.gr