Σε τροχιά υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει, μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018, το πολύπαθο έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το έργο θα έχει τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους. Με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Μέσα από την υλοποίησή του, αναμένεται δραστική μείωση των ετήσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού Δημοσίου έως €100 εκατ.

Το έργο έχει τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρουςΑντικείμενο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και η παροχή δικτυακών υπηρεσιών, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, ικανή να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες ενός ψηφιακού Δημοσίου. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα εξασφαλίζει ευρυζωνική κάλυψη σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Επίσης, θα εξασφαλίσει την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (public hotspots). Στόχος είναι, μάλιστα, να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).

Υψηλές ταχύτητες
Το έργο θα επιτρέψει υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς, δίνοντας τους τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ανοίξει το δρόμο για παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.

Το “πράσινο φως” για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έδωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, ο οποίος ενέκρινε προχθές το έργο. Πρόκειται για ένα έργο Πληροφορικής, το οποίο – όπως σχολιάζει σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο – αποτελεί “καταλύτη” για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα. Το έργο άρχισε να σχεδιάζεται στα τέλη του 2009 χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του.

Σύμφωνα με όσα τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το Υπουργείο, “με τη συστηματική συνεργασία και τη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο ενεργοποιείται ξανά”.

Το έργο
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί την εξέλιξη και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι” και – σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 – θα υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Μέσα από το δίκτυο αυτό, θα εξυπηρετηθούν 34.000 περίπου σημεία/κτήρια του Δημόσιου Τομέα (από 4.500 περίπου σημεία που καλύπτονται σήμερα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι).