Έρευνα αποκαλύπτει ότι η νέα ομάδα αυξάνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής για το cloud δεν επαρκεί.

 Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα της Longitude σε 730 επαγγελματίες του IT, υπάρχει μια ανερχόμενη νέα ομάδα εταιρειών που ξεχωρίζουν ως «αυθεντίες» στο cloud και χαρακτηρίζονται ως “cloud masters”. Αυτή η μικρή ομάδα αποτελείται από προοδευτικές επιχειρήσεις που έχουν φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας στο cloud (καθώς κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 70% των εφαρμογών τους λειτουργούν στο cloud) και ξεπερνούν σε επιδόσεις τους ανταγωνιστές τους.

Αποτελώντας το 12% των ερωτηθέντων, η έρευνα δείχνει ότι αυτοί οι “cloud masters” βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα και είναι σε καλύτερη θέση όσον αφορά στην πρόσβαση στις επιχειρηματικές τους πληροφορίες, τον πειραματισμό με αυτές και την επίτευξη διορατικότητας, είναι πιο καινοτόμες και μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών καλύτερα, με περισσότερη συνάφεια, ταχύτητα και ευελιξία.

Επίσης, έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Μαζί, αυτοί οι οργανισμοί ταράζουν τα νερά στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές τους.

Οι υπόλοιπες εταιρείες προσπαθούν να φτάσουν τις πρώτες, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν και εφαρμόζουν μια στρατηγική cloud.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως παρά το ότι περισσότεροι από το ένα τρίτο (35%) των στελεχών IT που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι οι στρατηγικές τους σχετικά με το cloud είναι πλήρως αναπτυγμένες και εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό, λιγότεροι από το ένα πέμπτο αυτής της ομάδας (18%) μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα των “cloud masters”, αποκαλύπτοντας ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά που συζητούν και σε αυτά που κάνουν οι εταιρείες.  Όσον αφορά στη στρατηγική cloud, ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών (43%) δήλωσε ότι η εφαρμογή της στρατηγικής προχωράει. Το ένα πέμπτο, ωστόσο, δήλωσε ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το cloud βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο.

Το cloud δεν είναι η μοναδική επένδυση στην τεχνολογία που επιζητούν να κάνουν οι επιχειρήσεις μέσα στο 2018. Η έρευνα της Oracle αποκάλυψε ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το machine learning και η αυτοματοποίηση, κατά το επόμενο έτος. Πάνω από το ένα τέταρτο των στελεχών IT δήλωσαν πως διαισθάνονται ότι οι δυνατότητες αυτοματοποίησης είναι σημαντικές για την επιχείρησή τους, με μοναδική σημαντικότερη την ικανότητα του οργανισμού να παρέχει λειτουργίες για πολλαπλές πλατφόρμες. Το ένα πέμπτο των στελεχών IT δίνουν σημασία στην AI και το machine learning εντός του οργανισμού.

Ο Andrew Sutherland, Senior Vice President, Systems & Technology, Oracle Europe, Middle East & Africa (EMEA) & Asia Pacific (APAC), Oracle, δήλωσε: «Το 2018, το χάσμα ανάμεσα στους “cloud masters” και σε όσους υστερούν έχει την τάση να μεγαλώσει σημαντικά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη εμπειρία είναι αυτές που αξιοποιούν πιο γρήγορα τις νέες εταιρικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης και τις χρησιμοποιούν για να εντυπωσιάσουν τους πελάτες ή να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πριν αυτά τα νέα στοιχεία διαδοθούν σε όλους. Αυτή η ταχύτητα διάθεσης στην αγορά πηγάζει από το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν την εμπειρία να εφαρμόσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες στις δραστηριότητές τους, καθώς επίσης και από το ότι έχουν επενδύσει στην κατάλληλη πλατφόρμα, υποδομή και εργαλεία cloud. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιταχύνουν τη διαδρομή τους για την επιτυχία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και, συνεπώς, ότι εάν οι άλλες επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να φτάσουν τις πρώτες τώρα, μπορεί να μείνουν οριστικά πίσω από τις εξελίξεις.»

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι η υιοθέτηση του cloud προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης κάλυψης των απαιτήσεων των πελατών, καλύτερης συνεργασίας και βελτιωμένης επεκτασιμότητας και ευελιξίας, οι προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο: σε ποσοστό περίπου 54% θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια όσον αφορά στη μετακίνηση των λειτουργιών του IT και των δεδομένων στο cloud.

Το ποσοστό αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με έναν ανάλογο αριθμό στελεχών που δηλώνουν πως πιστεύουν ότι η ασφάλεια των εφαρμογών στο cloud είναι σήμερα καλύτερη από ό,τι παλαιότερα.  Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που έχουν υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας και έκθεσης στο cloud αποκάλυψαν ότι έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από ό,τι οι εταιρείες με μικρότερη εμπειρία στο cloud: σε ποσοστό 65% αξιολόγησαν την ικανότητά τους για εντοπισμό απειλών στον κυβερνοχώρο από καλή έως πολύ καλή, έναντι ποσοστού 38%. 

Επιτάχυνση της αξιοποίησης δεδομένων

Η έρευνα δείχνει επίσης μια έντονη διαφορά στις δυνατότητες ανάλυσης, ανάμεσα σε εταιρείες με σημαντική έκθεση στο cloud και σε όσες εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο ωριμότητας.  Παγκοσμίως, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% οι εταιρείες σε στάδιο ωριμότητας στο cloud δηλώνουν ότι έχουν αυξημένη ικανότητα ανάλυσης για τους περισσότερους τύπους δεδομένων και ότι αξιοποιούν τις βελτιώσεις της αυτοματοποίησης και της οπτικοποίησης που βασίζονται στο machine learning, σε σχέση με σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών που βρίσκονται σε χαμηλότερο στάδιο. Οκτώ στις 10 εταιρείες που βρίσκονται σε στάδιο ωριμότητας στο cloud δηλώνουν ότι σημειώνουν σημαντικά οφέλη από τη μετακίνηση της διαχείρισης δεδομένων στο cloud και ότι είναι σε θέση να πειραματίζονται με διαφορετικά μοντέλα δεδομένων, και σχεδόν στο ίδιο ποσοστό δηλώνουν ότι παράγουν καλύτερες αξιοποιήσιμες πληροφορίες διορατικότητας από τα δεδομένα τους. Αυτό το ποσοστό έρχεται σε αντιδιαστολή με το περίπου 50% των οργανισμών που εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο ωριμότητας στο cloud.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι εταιρείες που ενσωματώνουν τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα cloud η οποία παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα σε πηγές είτε on premises είτε στο cloud, είναι αυτές που αποκομίζουν τα περισσότερα οφέλη.

Οργανισμοί όπως οι Skanksa, Pragmatyxs, Australian Finance Group, Benchmark, Pernod Ricard Asia, Telesoft και Total, είναι μεταξύ αυτών που έχουν επιλέξει την πλατφόρμα Oracle Cloud για να επιταχύνουν την καινοτομία και να εξασφαλίσουν κορυφαίες εμπειρίες για τους πελάτες τους. Το Oracle Cloud παρέχει στους οργανισμούς όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν και να επεκτείνουν εφαρμογές, καθώς και για να εκτελέσουν κρίσιμους για την επιχείρηση φόρτους εργασίας στο cloud.

Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και επιπλέον υλικό

Η Oracle και η Intel συνεργάστηκαν με την Longitude Research με στόχο την πραγματοποίηση online συνεντεύξεων με 730 ανώτερα στελέχη IT στα τέλη του καλοκαιριού του 2017, με ερωτώμενους από 13 χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Όλες οι εταιρείες είχαν έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (13% σε εταιρείες με κέρδη άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων) και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: ενέργεια/κοινής ωφέλειας, αυτοκινητοβιομηχανία, συσκευασμένα προϊόντα, λιανικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, πετρέλαιο και αέριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφαλίσεις και τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγία.

Πρόσθετες ιστοσελίδες: Έκθεση για την έρευνα “Your Platform”