Με περισσότερα από 40 έτη συνεχούς δραστηριοποίησης, ο διεθνής Οργανισμός ISACA (παλαιότερα γνωστός ως Information Systems Audit and Control Association) αποτελεί έναν από τους ευρέως γνωστούς παγκοσμίως φορείς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και στην ασφάλεια, διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων. Έχοντας περισσότερα από 95.000 μέλη παγκοσμίως (6/2011), ο ISACA αναπτύσσει και προωθεί σχετικά πρότυπα και μελέτες με κύρια έκδοση το μοντέλο αναφοράς CobiT, ενώ επίσης παρέχει τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις CISA, CISM, CGEIT & CRISC.

Τα 190 παραρτήματά του σε 75 χώρες παγκοσμίως προωθούν την εκπαίδευση και υποστήριξη των μελών του, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα δικτύωσης με επαγγελματίες αντίστοιχων χώρων και την ανταλλαγή γνώσεων.

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις του ISACA τυγχάνουν ιδιαίτερης αποδοχής από τη διεθνή επαγγελματική κοινότητα και είναι οι ακόλουθες:

 • CISA (Certified Information Systems Auditor)
  Η πιστοποίηση CISA αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος επαγγελματικών πιστοποιήσεων του ISACA. Έχει απονεμηθεί σε περισσότερους από 85.000 επαγγελματίες από το 1978, και αναγνωρίζεται διεθνώς ως η κορυφαία πιστοποίηση για ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων, ενώ επίσης είναι ANSI Accredited (ISO/IEC 17024:2003). Στην Ελλάδα υπάρχουν 150 στελέχη με την πιστοποίηση CISA.
 • CISM (Certified Information Security Manager)
  Η πιστοποίηση CISM επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων ασφάλειας και έχει απονεμηθεί σε περισσότερα από 16.000 στελέχη παγκοσμίως από το 2003, ενώ είναι επίσης ANSI Accredited (ISO/IEC 17024:2003). Σε αντίθεση με άλλες σχετικές πιστοποιήσεις, το CISM αναφέρεται στους επαγγελματίες που διοικούν, σχεδιάζουν, επιβλέπουν και αξιολογούν τα προγράμματα ασφάλειας ενός Οργανισμού. Στην Ελλάδα υπάρχουν 50 στελέχη με την πιστοποίηση CISΜ.
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)
  Η πιστοποίηση CGEIT στοχεύει στην αναγνώριση εκείνων των επαγγελματιών που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων. Έχει ξεκινήσει από το 2007 και ήδη έχουν πιστοποιηθεί 20 στελέχη στην Ελλάδα και περισσότεροι από 4.500 παγκοσμίως. Το περιοδικό SC Magazine επέλεξε την πιστοποίηση CGEIT ως φιναλίστ του προγράμματος 2011 Best Professional Certification Program στην κατηγορία Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων.
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
  Η πιστοποίηση CRISC έχει ξεκινήσει το 2010 και απευθύνεται σε επαγγελματίες με τεχνογνωσία στην ανάλυση και διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση μέτρων προστασίας (information systems controls). Ήδη έχουν πιστοποιηθεί περισσότερα από 5.700 στελέχη παγκοσμίως μέσω της διαδικασίας grandfathering, ενώ ήδη 28 στελέχη έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση στην Ελλάδα.

Οι σχετικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο & Δεκέμβριο) και οι επόμενες διοργανώνονται το Δεκέμβριο 2011. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με μειωμένα εξέταστρα ως τις 17 Αυγούστου 2011 και καταληκτική ημερομηνία την 5η Οκτωβρίου 2011. Επιπλέον ο ISACA έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα CobiT Foundation Course & Exam το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο αυτό αναφοράς. Στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter – δραστηριοποιείται από το 1994, καλύπτει γεωγραφικά τα μέλη του ISACA που διαμένουν/ εργάζονται στην Ελλάδα και αριθμεί περισσότερα από 320 μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο www.isaca.gr ή μέσω e-mail στο info@isaca.gr.

Ανέστης Δημόπουλος, CISA, CRISC
Πρόεδρος Δ.Σ. & Συντονιστής Πιστοποιήσεων
ΙΕΣΠ – ISACA Athens Chapter
president@isaca.gr