Ο έλεγχος και η εξ αποστάσεως επιτήρηση ευαίσθητων χώρων, όπως τα μηχανογραφικά κέντρα ή τα computer rooms που αναλαμβάνει το RoomAlert, συνιστούν μία ανάγκη υψηλής προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα…»

Πληροφορίες:
K&G DIGITAL SERVICE
Μαρκοπούλου 17 & Παιανίας
Τηλ.: 210 6641362
Fax: 210 6108000
e-mail: info@digiservice.gr
website: www.digiservice.gr