Το 2022, ο αριθμός των επιθέσεων DDoS αυξήθηκε κατά 150 τοις εκατό παγκοσμίως, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία προέρχονται από το νεότερο Global Threat Analysis Report της Radware, που δείχνει ότι η συχνότητα των επιθέσεων DDoS σημείωσε σημαντική αύξηση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οργανισμοί αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 29,3 επιθέσεις την ημέρα στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, 3,5 φορές περισσότερες σε σύγκριση με τις 8,4 επιθέσεις την ημέρα στο τέλος του 2021.

Ο συνολικός παγκόσμιος όγκος επιθέσεων που καταγράφηκε το 2022 ήταν 4,44 PB, αύξηση 32 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2021, με την Αμερική να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 110 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2021.

Αν και η περιοχή EMEA ξεπέρασε την Αμερική σε συχνότητα επιθέσεων, είδε πτώση στον συνολικό όγκο επιθέσεων το 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 44 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παγκοσμίως, η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επίθεση το 2022 έφτασε τα 1,46 Tbps, 2,8 φορές αυξημένη από τη μεγαλύτερη που καταγράφηκε το 2021. Σύμφωνα με την Radware, σε σύγκριση με το 2021, όχι μόνο υπήρξαν περισσότερες επιθέσεις DDoS, αλλά αυτές ήταν και πιο ισχυρές, συχνές και πολύπλοκες.

Η αύξηση μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην ψηφιοποίηση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια μεγάλη σειρά νέων ευπαθειών, λόγω και της εργασίας από το σπίτι κατά τη διάρκεια του covid. Οι συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων έχουν, επίσης, οδηγήσει σε αύξηση των επιθέσεων.

Σε παγκόσμια βάση, ο χρηματοοικονομικός τομέας ήταν ο κλάδος που δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις, με 53 τοις εκατό της συνολικής δραστηριότητας, ακολουθούμενος από την τεχνολογία (20 τοις εκατό) και την υγειονομική περίθαλψη (11 τοις εκατό). Στην περιοχή EMEA, τα χρηματοοικονομικά (71 τοις εκατό) βρίσκονται επίσης στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενα από την τεχνολογία (16 τοις εκατό) και το κράτος (τέσσερις τοις εκατό).

Χρήστος Κοτσακάς – infocom.gr