Ετικέτα: Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Χρονιά ανόδου θα είναι το 2019 για την παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία και το 2018 πέτυχε θετικό πρόσημο

Ο ΣΕΠΕ είναι Μέλος του EITO (European IT Observatory – Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Τεχνολογία), ως επίσημος συνεργάτης του ευρωπαϊκού…

Posted on 04 Φεβ 2019