Ετικέτα: it issue 74

IoT Security

Απειλές, προκλήσεις και μέτρα προστασίας Η υιοθέτηση IoT προχωρά με ταχύτατο ρυθμό, κάτι που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις σχετικά με…

Posted on 31 Μάι 2022

Not so Smart Devices without Security

Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας είναι ο ορισμός της αντίδρασης στη δράση. Από τη στιγμή που η κυβερνοασφάλεια έγινε μέρος της…

Posted on 31 Μάι 2022

Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας προερχόμενα από συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, συστήματα πληροφορικής & δικτυών

Η συνεργασία μεταξύ έμπειρων μηχανικών ασφάλειας, λογισμικού για τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας και την ανίχνευση και προστασία από απειλές σε…

Posted on 31 Μάι 2022

 It’s all about content and time  

Όλοι λίγο πολύ καταναλώνουμε όλο και περισσότερο χρόνο αλλά και περιεχόμενο στο διαδίκτυο καθημερινά. Οι σημερινοί χρήστες απαιτούν περίπου 2…

Posted on 31 Μάι 2022