Η Cosmos Business Systems διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία με την HP Inc., την παρουσίαση «HP Device as a Service – DaaS» την Τετάρτη 28 Μαρτίου και ώρα 15.00 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής.

Εξιδεικευμένα στελέχη και των δυο εταιρειών παρουσίασαν τη δυνατότητα operational leasing σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας που υποστηρίζονται από την HP Inc.  στους συμμετέχοντες μεγάλων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

 Ενημερώθηκαν για τα επιχειρησιακά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του προγράμματος, καθώς και πως αυξάνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης μέσα από την χρήση της υπηρεσίας αυτής λόγω της ανανέωσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του χωρίς άμεση αποπληρωμή και μείωση της ρευστότητας.